Minister onderzoekt verbod Target Blu Eye

verbindingAlgemeen

Minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) laat onderzoeken of Target Blu Eye verboden kan worden. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Met Target Blu Eye kan je detecteren of hulpdiensten in de buurt zijn. Eerder kwam de detectieapparatuur Target Blu Eye in het nieuws omdat in de media werd gesuggereerd dat daarmee C2000 ‘gekraakt’ zou kunnen worden.

 

Volgens minister Van der Steur heeft de politie aangegeven het gebruik van de Target Blu Eye niet als structureel probleem te ervaren. Op basis van enkele voorbeelden geeft de politie evenwel ook aan dat het gebruik van de Target Blu Eye in potentie hinderlijk kan zijn voor de opsporing. Daarom houdt de politie in haar werkwijze ook al rekening met het gebruik van dergelijke apparatuur. Een verbodsbepaling zou hierop een nuttige aanvulling kunnen zijn.
Van der Steur: “Gelet op de regels van vrije marktwerking is voor een eventuele verbodsbepaling een aantoonbare noodzaak voorwaardelijk. Ik ben bereid om over te gaan tot een verbodsbepaling als de noodzaak hiervan voldoende onderbouwd kan worden. Hiertoe zal ik de komende maanden nader onderzoek laten uitvoeren.”

verbindingMinister onderzoekt verbod Target Blu Eye