Ministerie EZ start consultatie verlengbaarheid PAMR-vergunning 450 – 470 MHz

verbindingAlgemeen

Gisteren startte een consultatie van het ontwerpbesluit tot verlengbaarheid van de PAMR-vergunning in de 450 – 470 MHz frequentieband. De PAMR-vergunning in de 450 – 470 MHz-frequentieband loopt november 2020 af. Voorgesteld wordt om de vergunning verlengbaar te maken t/m 17 november 2024.

 

Het ministerie van EZK consulteerde eerder een beleidsvoornemen over de toekomst van de PAMR-vergunning. Alle belangen wegend en gelet op marktonderzoek en de consultatiereacties, is tot verlengbaarheid besloten. Volgens het ministerie zijn zienswijzes op dit ontwerpbesluit welkom, óók als iemand reeds op het beleidsvoornemen heeft gereageerd.

Het consultatiedocument is op de volgende website te vinden: https://www.internetconsultatie.nl/pamrverlengbaarheid. Reacties moeten uiterlijk 27 september 2018 binnen zijn.

verbindingMinisterie EZ start consultatie verlengbaarheid PAMR-vergunning 450 – 470 MHz