Ministerie klem door aanbod Motorola voor verlengd onderhoud C2000

verbindingc2000

De vertraging van de bouw van het C2000-netwerk stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie voor een extra kostenpost. Aan de combinatie KPN/Motorola is een offerte gevraagd voor een extra jaar onderhoud. Dat bedrag is echter dusdanig, dat het minsterie naarstig zoekt naar alternatieve aanbieders. Een alternatief moet voor 1 oktober – een ultimatum van Motorola – worden gevonden, anders kost het nieuwe C2000 nu al 20 miljoen meer dan gepland.

 

De vertraging van de oplevering van het C2000-netwerk brengt de ministerie van Veiligheid en Justitie in een lastig parket. Door die vertraging moet er ook een extra jaar onderhoud aan het huidige netwerk komen. Maar omdat volgens de leverancier van het huidige netwerk, Motorola, de huidige producten niet meer beschikbaar zijn en onderhoud niet meer mogelijk is, stelt Motorola voor om gedeelten van het huidige netwerk te vervangen door nieuwe apparatuur. Het zou gaan om zeventien switches, met naar verluid een waarde van rond de 20 miljoen euro. Motorola heeft als deadline voor een eventuele bestelling 1 oktober gegeven.

 

Wisselen

De kosten lijken het ministerie te gortig te zijn. In een mail nodigt de Projectbeheerder aanbestedingen C2000 mogelijke andere partijen dan Motorola uit om alternatieve oplossingen te bieden: “Motorola heeft aangegeven het huidige T2000 netwerk na 2018 niet langer te kunnen onderhouden. Motorola heeft een voorstel gedaan voor eventuele continuering van het huidige netwerk na 2018. Hierover dient voor 1 oktober 2017 een besluit te worden genomen. Omdat de continuïteit van het C2000 netwerk van levensbelang is, wil het ministerie van Veiligheid en Justitie een gewogen besluit nemen ten aanzien van het voorstel van Motorola. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil daarom eventuele alternatieve oplossingen in beeld krijgen. Om over alternatieven voor de continuïteit van het C2000 netwerk van gedachten te wisselen, willen wij graag met uw organisatie een gesprek voeren.”

 

Bestelling

De woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft aan dat het ministerie zich wil indekken tegen het risico op tegenslag bij de migratie naar het nieuwe C2000. “Eind juli heeft het Ministerie van VenJ alle betrokken partijen geïnformeerd dat de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kan plaatsvinden. Daarbij is aangegeven dat in goede samenwerking met alle betrokken partijen de komende periode zal worden bezien wat de gevolgen hiervan zijn en hoe deze kunnen worden opgelost”, meldt het ministerie.

Hij vervolgt: “De continuïteit van het systeem moet blijven geborgd. Ook het Bureau ICT Toetsing heeft in dit kader eerder geadviseerd om voor 2018 contractuele afspraken te maken over het onderhoud en de support. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met de contractpartijen voor het huidige systeem, KPN/Motorola. Deze gesprekken hebben geleid tot afspraken over het onderhoud en support voor 2018.”

Motorola kwam volgens de woordvoerder tijdens de gesprekken met de opmerking dat onderhoud en support na 2018 niet meer mogelijk zou zijn zonder een vervanging van (een aantal) componenten van het huidige netwerk. Volgens KPN/Motorola is het nodig om uiterlijk op 1 oktober 2017 een bestelling te verstrekken aan KPN/Motorola voor de vervanging van deze componenten.

“Om een afgewogen beslissing te kunnen nemen over het voorstel van Motorola, heeft het ministerie besloten om een onderzoek uit te voeren waarin het voorstel van KPN/Motorola nader wordt verkend. Hierbij zullen onder andere de besteldatum van 1 oktober 2017 en de kosten onderwerp van gesprek zijn. Tevens zal er met diverse marktpartijen, waaronder ook de Vernieuwingspartijen, worden gesproken over mogelijke andere oplossingsalternatieven ten aanzien van de continuïteit van het huidige C2000 communicatienetwerk. Daarnaast zal worden gekeken naar de impact van de mogelijke alternatieven op de beheerder en de gebruikers. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een beslissing worden genomen over het vervolg.”

verbindingMinisterie klem door aanbod Motorola voor verlengd onderhoud C2000