Ministerie start marktconsultatie onderhoud C2000

verbindingAlgemeen, c2000

Het ministerie van Veiligheid en Justitie begint een marktconsultatie voor het onderhoud van C2000 voor de periode van 2017 tot 2026. De marktconsultatie wordt schriftelijk uitgevoerd.

 

Het ministerie zoekt advies voor het opstellen van de aanbestedingsstrategie en het bepalen van de omvang van de aanbesteding. Onder andere de haalbaarheid van de gestelde taken, het bijbehorende prestatieniveau en de wijze waarop de aanbesteding in de markt kan worden gezet is onderwerp van deze marktconsultatie en spelen een rol bij de opstelling van de aanbestedingsstrategie en de vaststelling van de omvang van de aanbesteding.

De doelen van de marktconsultatie zijn:

1. Stimuleren en in kaart brengen van de markt

• Inventariseren van de mogelijke ondernemingen

• Inventariseren (relevante) omzet, juridische vorm, etc…

• Interesse peilen

o Welke ondernemingen zijn geïnteresseerd om de taken (deels) uit te voeren

• Stimuleren om mee te doen

o Attenderen op starten van de aanbesteding

o Inventariseren wat de ondernemingen belangrijk vinden in de aanbesteding

2. Haalbaarheid toetsen van de behoefte en instrumenten

• Toetsen van de (mogelijk) uit te besteden werkzaamheden aan de mogelijkheden van de markt

• Toetsen haalbaarheid onderhoud van de installaties en apparatuur binnen een Opstelpunt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen(i) de apparatuur die de vernieuwingspartners leveren (actieve apparatuur en antennes) en (ii) perifere apparatuur die van direct belang is voor de werking van het netwerk. Denk bij punt 2 aan UPS en airco;

o Feedback op de gemaakte keuzen m.b.t. de scope

• Toetsen haalbaarheid beloning en strafinstrumenten m.b.t.:

o Tijdigheid uitvoeren onderhoud

o Actualiteit configuratiemanagement

o Juistheid uitvoeren beheer reservedelen

3. Bepalen organisatie van de aanbesteding

• Indeling van de aanbesteding

o Regionaal

o Centraal vs decentraal

o Actief vs passief

o Andere mogelijkheden?

4. Bepalen mogelijkheden op kwalitatief gebied

• Toetsen mogelijkheden om te komen tot nog betere service levels dan nu voorgesteld;

• Bepalen optimum kosten/kwaliteit

verbindingMinisterie start marktconsultatie onderhoud C2000