Ministerie Veiligheid en Justitie onderzoekt ARC

verbindingLTE, Nieuws

 

opstelten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt klachten over de ARC. Dit mede naar aanleiding van het stopzetten van de aanbesteding rond politievoertuigen. Er is twijfel bij het ministerie over de integriteit van de inkoopmedewerkers bij de politie.

Volgens een woordvoerder worden signalen van fraude en een aangifte uiterst serieus genomen. “Daarom wordt ook met iedereen die informatie heeft gesproken en wordt een aangifte onderzocht. Maar een aangifte betekent niet automatisch dat er direct gestopt wordt met een aanbesteding. Op dit moment is daar geen aanleiding voor. Niet op basis van signalen, maar op basis van feitelijk onderzoek wordt hierover een beslissing genomen.”

Het ministerie heeft aangekondigd de auditdienst Rijk te laten onderzoeken of de verbeter maatregelen bij de afdeling inkoop van de politie worden doorgevoerd.

Strafbaar

In een brief aan schreef minister Opstelten vorige week: “Voor mij en de Korpsleiding mag geen enkele twijfel bestaan over de integriteit van het handelen van inkoopmedewerkers bij de politie. Naast de aanbesteding politievoertuigen zijn de afgelopen weken signalen geuit ten aanzien van mogelijke integriteitschending bij andere aanbestedingen van de politie. Vanzelfsprekend heb ik naar aanleiding van deze signalen direct met de melder ervan contact opgenomen. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden. Bij het OM zijn aangiftes ontvangen tegen het Korps Nationale Politie inzake andere aanbestedingsprocedures. Het OM bestudeert deze aangiftes om te beoordelen of er sprake is van strafbare feiten. “

verbindingMinisterie Veiligheid en Justitie onderzoekt ARC