Ministerie V&J verandert migratiescenario C2000

verbindingc2000

Het ministerie van Veiligheid & Justitie past de scope van C2000 aan. Dat schrijft minister Ard van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer. In de nieuwe Verbinding die eind deze week op de mat valt een uitgebreid artikel over deze verandering van C2000.

 

De migratie van het oude C2000-netwerk naar het nieuwe C2000-netwerk zal op een andere manier verlopen. Aanleiding is het radiobediensysteem. De overgang via T-rex (het huidige radiobediensysteem) stuit op problemen. Daarom heeft het ministerie een alternatieve route gezocht.

“Het nieuwe netwerk en het daaraan gekoppelde nieuwe radiobediensysteem zijn een aantal weken voor de feitelijke ingebruikname in alle meldkamers beschikbaar. Het voordeel hiervan is dat centralisten in de eigen omgeving kunnen worden opgeleid en kunnen oefenen met het vernieuwde netwerk, los van het oude nog in gebruik zijnde netwerk. Met deze uitwerking blijft het tijdens de migratie mogelijk om in geval van een calamiteit terug te schakelen naar het oude netwerk. In overleg met de gebruikers worden de daarvoor benodigde procedures nader uitgewerkt”, meldt de minister.

 

Planning

Deze uitwerking van de migratie is volgens de minister tot stand gekomen door samenwerking met de gebruikers en heeft de instemming van de betrokken operationele en bestuurlijke gremia. De keuze voor dit migratiescenario leidt er toe dat wordt afgezien van het eerder voorziene migratiescenario om tijdelijk het nieuwe radiobediensysteem te koppelen aan het oude netwerk en pas daarna aan het nieuwe netwerk. Hiervoor heeft conform de daarvoor ingerichte procedure en ook binnen de grenzen van de aanbesteding een ‘change’ in de contractuele afspraken plaatsgevonden.

De gekozen uitwerking heeft geen gevolgen voor de planning van de oplevering van het vernieuwde C2000 die medio 2017 wordt voorzien. Inmiddels is de voorbereiding voor de aanbesteding van het onderhoud voor het vernieuwde C2000 gestart.

In de nieuwe Verbinding die eind deze week op de mat valt een uitgebreid artikel over deze verandering van C2000.

verbindingMinisterie V&J verandert migratiescenario C2000