Ministerie zegt contract op met instantie die vernieuwing C2000-netwerk monitort

verbindingAlgemeen, c2000

Onder regie van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in afstemming met politie, brandweer, ambulancediensten en het ministerie van Defensie gewerkt aan de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC), de vernieuwing van het C2000-communicatiesysteem. Met de marktpartij die in eerste instantie toetste of het vernieuwde netwerk conform afspraken wordt gerealiseerd is het contract onlangs opgezegd, zo blijkt uit een brief van de minister van V&J.

Voor de IVC wordt gebruikgemaakt van de diensten van een externe, onafhankelijke testinstantie die alle betrokkenen gedurende het hele programma bijstaat. Daarbij wordt tijdens het volledige vernieuwingstraject getoetst of het netwerk wordt vernieuwd op een manier die conform contract is. De testinstantie die hiervoor werd geselecteerd na een Europese aanbesteding is onlangs echter aan de kant geschoven; het contract met deze partij – waarvan de naam niet bekend is – is opgezegd “nadat bleek dat de werkzaamheden niet voldeden aan de gemaakte contractuele afspraken”, aldus een brief van de minister van V&J aan de Tweede Kamer. Inmiddels zijn twee andere testorganisaties gestart met testwerkzaamheden; op basis van de prestaties die daarbij worden geleverd zal één van deze partijen binnenkort worden gecontracteerd voor het vervolgen van de testwerkzaamheden in het IVC-traject.
Overigens zijn volgens de minister van V&J de afgelopen periode “flinke stappen gemaakt in het programma”. Zo is onder andere gestart met het ombouwen van de ruim 600 C2000-opstelpunten.

verbindingMinisterie zegt contract op met instantie die vernieuwing C2000-netwerk monitort