Mobilofoongedeelte tender IBARC2 van start

verbindingIBARC

De aanbestededing voor de mobilofoons voor de brandweer van zestien veiligheidsregio’s is begonnen. Namens de brandweer startte het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) gisteren met de aanvraag voor levering en onderhoud van mobilofoons en accessoires.

 

Het gaat in totaal om 2257 mobilofoons en 1376 bedienterminals. Het IFV geeft aan dat deze aantallen nog niet definitief zijn. “De totaal aantallen betreffen een indicatie met een bandbreedte van circa 20% die 20% naar boven en naar beneden kan zijn”, meldt het tenderdocument.
Ook geeft de aanbestedende dienst aan dat een deelnemende veiligheidsregio zich nog niet definitief kan committeren aan de aanbesteding. In 2017 zal namelijk het netwerk C2000 volledig worden vernieuwd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is hiervoor het project IVC gestart voor de vervanging van het C2000 netwerk. De huidige planning van het project IVC kan invloed hebben op de deelname van de optioneel deelnemende veiligheidsregio aan deze aanbesteding.
De optioneel deelnemende veiligheidsregio is nog in bezit van mobilofoons die niet geschikt zijn voor het vernieuwde netwerk C2000. Deze veiligheidsregio heeft aangegeven dat hun voorkeur er wel naar uit gaat om samen met de andere deelnemende veiligheidsregio’s aan de aanbestedingIBARC2/mobilofoons, de mobilofoons en bedienterminals te verwerven.
Er is geen sprake van percelen, indeling in percelen wordt als niet passend geacht. Bij mobilofoons zullen in een aantal gevallen ook bedienterminals nodig zijn. De technische connectie tussen een mobilofoon en bedienterminal is dermate complex dat het onderbrengen van deze middelen bij verschillende leveranciers functionele risico’s op een goede werking kan leveren.

De uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving is 1 november van dit jaar om 12.00 uur.

verbindingMobilofoongedeelte tender IBARC2 van start