Nederland sluit internationaal akkoord over frequentiebeleid en interferentieniveaus

verbindingAlgemeen

Na jarenlange onderhandelingen hebben Nederland en een aantal andere Europese landen afspraken gemaakt over frequentieverdelingen en wederzijdse interferentieniveaus. Het betreffende akkoord werd onlangs gesloten in het Franze Biarritz, tijdens een bijeenkomst van het Western European Digital Dividend Implementation Platform (WEDDIP).

Het WEDDIP is ooit door Nederland geïnitieerd om met omringende landen in overleg te treden over frequentiegerelateerde onderwerpen. Concrete aanleiding hiertoe was de overgang van analoge naar digitale televisie (DVB-T) in 2009, waarbij 800MHz-spectrum vrij kwam dat kon worden toegewezen aan mobiele toepassingen. Twee jaar geleden werden gesprekken opgestart om ook de 700MHz-band (694 – 790 MHz) mobiel te kunnen gebruiken; dit spectrum komt nu vrij door de doorontwikkeling van digitale televisietechnologie (TVB-T2). De noodzaak om hier eind april tot afspraken over te komen werd met name ingegeven doordat de veiling van frequentieruimte voor DVB-T aanstaande is.
Naast afspraken over de verdeling van dit spectrum zijn met België en het Verenigd Koninkrijk bilaterale afspraken gemaakt over wederzijdse interferentieniveaus. De precieze inhoud van wat er in Biarritz is vastgelegd, kan worden ingezien op de website van Agentschap Telecom.

verbindingNederland sluit internationaal akkoord over frequentiebeleid en interferentieniveaus