Nederlandse ambassades gaan over op nieuwe portofoonnetwerken

verbindingAlgemeen

De Rijksoverheid is een tender gestart voor ‘het in stand houden van portofoonnetwerken’, waarbij de opdrachtnemer onder andere verantwoordelijk is voor advies, installatie en onderhoud. Met deze wat cryptische omschrijving worden de 55 netwerken bedoeld die in gebruik zijn bij Nederlandse ambassades over de hele wereld. Er is daarbij niet alleen sprake van ‘in stand houden’; er zijn inmiddels plannen om bij alle analoge ambassadenetwerken over te stappen op digitaal.

Wereldwijd zijn bij Nederlandse ambassades 55 netwerken geïmplementeerd – 14 simplex en 41 duplex – waarop ruim 1.600 portofoons zijn aangesloten. De komende jaren worden al deze netwerken, nu voor het overgrote deel analoog, omgezet naar digitaal, als is hier nog geen schema voor vastgesteld. Om de tekst uit een van de bij de tender gevoegde documenten te citeren: “De huidige voorraad van de Aanbestedende dienst moet eerst worden afgebouwd. De huidige voorraad dient opnieuw te worden ingedeeld, is deels slecht geadministreerd en deels niet meer bruikbaar. Ook dient de leverancier de bruikbare voorraad van de Aanbestedende dienst over te nemen en te beheren. Deze voorraad kan worden ingezet bij storing en noodzakelijke vervanging van een analoog netwerk.”

De ‘Aanbestedende dienst’ waarover wordt gesproken is het Shared Service Centrum-ICT, een van de grotere werkplekbeheerders binnen de Rijksoverheid. Deze organisatie maakt binnen deze tender onderscheid tussen verschillende onderdelen:
• adviesdiensten (onder andere over productkeuzes, sizing, installatie- en/of implementaties en de werking van producten)
• installatie- en implementatiediensten (voorconfiguratie, installatie, oplevering en reparaties)
• onderhoudsdiensten (ten aanzien van repeaters, antenne-installaties, mobilofoonapparatuur in dienstauto’s, enz.)
• benodigde apparatuur
De bedoeling is dat alle vier de onderdelen binnen één raamovereenkomst vallen; inschrijvers voor de tender kunnen dus niet kiezen voor een bepaald onderdeel uit het pakket. Een pikant onderdeel van de tender is dat aparte aandacht wordt gevraagd voor de omstandigheden waaronder werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De aanbesteder stelt dat ze soms plaats zullen vinden in in gevaarlijke gebieden en onder gevaarlijke omstandigheden: “de medewerkers en de Inschrijver dienen daartoe bereid te zijn. Bij het opstellen van een nadere offerte zullen de omstandigheden op dat moment  worden besproken.”

Inschrijven op de tender is mogelijk tot 19 juli, de verwachte ingangsdatum van een getekende raamovereenkomst is 1 december.

Foto: Nederlandse ambassade in Berlijn. Maker: Bobo Boom, https://www.flickr.com/photos/fotnmc/

verbindingNederlandse ambassades gaan over op nieuwe portofoonnetwerken