Nieuw ASTRID-systeem voor alarmering vrijwilligers van kracht

verbindingAlgemeen

ASTRID is dit weekend overgegaan tot de omschakeling van het oude personenoproepsysteem (ook “pagingsysteem” genoemd) naar het nieuwe systeem. Paging wordt door de brandweer en hulpdiensten gebruikt voor het oproepen van vrijwilligers die uitgerust zijn met semafoons (pagers) waarop ze alarmeringsberichten ontvangen. De belangrijke voorbereidende werkzaamheden werden een jaar geleden aangevat en waren noodzakelijk om de infrastructuur te vernieuwen en de continuïteit van de dienstverlening in de toekomst te waarborgen.

In de loop van het hele proces heeft ASTRID altijd samengewerkt met de gebruikersdiensten. Tijdens de omschakeling van zaterdag 4 juni heeft ASTRID de gebruikers continu op de hoogte gehouden over het verloop van de werkzaamheden. De technisch complexe migratie werd uitgevoerd in een tijdslot van 4 uur (tussen 8 en 12u) waarin de pagingdienst onderbroken werd. Na verscheidene maanden voorbereiding hebben de technische ploegen van ASTRID en van de leveranciers al het mogelijke gedaan om voor een goed verloop van de operaties te zorgen. Na de omschakeling van de 226 antennes die over het hele land verspreid staan, hebben de pagers (“biepers”) van de vrijwillige brandweerlui en hulpverleners en de alarmeringsterminals in de kazernes automatisch verbinding gelegd met het nieuwe systeem. Zaterdagnamiddag hebben de ploegen voor 30 antennes een technische interventie ter plaatse uitgevoerd. Elk jaar passeren er meer dan 2.300.000 alarmeringsberichten via het pagingnetwerk. De werken hadden geen betrekking op het ASTRID radionetwerk, dat de radiocommunicatie is blijven verzekeren.

Noodzakelijke werken
Bepaalde componenten van het oude pagingsysteem waren verouderd (2001) of waren end-of-life geworden. De leverancier kon niet langer instaan voor hun onderhoud of vervanging. De pagingdienst is een middel bij uitstek voor het oproepen van de vrijwillige brandweerlieden naar de kazerne. In overleg met de gebruikers viel de keuze opnieuw op de POCSAG norm, een beproefde, wijdverspreide technologie die blijft beantwoorden aan de operationele noden van de hulpdiensten. De vernieuwing van het pagingsysteem bestaat uit de vervanging van de kern van het netwerk en zijn hulpsysteem (gecentraliseerd in 3 data centres), de geleidelijke vervanging van de zenders op de antennes en de toevoeging van functionaliteit met toegevoegde waarde voor de gebruikers. Na afloop van een overheidsopdracht die in 2015 aan de firma Thales werd toegewezen, zal de pagingtechnologie in aanzienlijke mate up-to-date worden gebracht ten opzichte van het vroegere systeem waarbij tegelijk een vermindering van de werkingskosten mogelijk wordt.

De gebruikers van het personenoproepsysteem (paging)
Een pager, bieper of semafoon is een toestelletje waarop de vrijwilliger korte berichten (voorbeeld: “dringende interventie – woningbrand”) of codes kan ontvangen die door de kazerne werden verstuurd. De belangrijkste gebruikers van dit eenvoudige en efficiënte waarschuwingssysteem zijn de korpsen van de (vrijwillige) brandweer, de Civiele Bescherming, verschillende medische nooddiensten, artsen, ziekenhuizen en het Rode Kruis. Het systeem maakt het mogelijk om een alarmering gelijktijdig te versturen naar een groot aantal vrijwilligers die over een pager beschikken en die zich buiten de kazerne (op hun werk of thuis) bevinden. Dagelijks passeren er zo’n 6.400 alarmeringsberichten over het ASTRID pagingnetwerk. De paging-abonnementen voor de hulpverleningszones (brandweer) en de openbare hulpdiensten zijn gratis.

Christophe Grégoire, directeur Techniek & Operaties van ASTRID:
“Deze technologische opschaling vertegenwoordigt een rechtstreeks operationeel voordeel voor de gebruikers op het terrein, namelijk de 12.000 vrijwillige brandweerlieden die in heel België actief zijn. De continuïteit van de dienstverlening wordt voor de komende 15 jaar verzekerd. Ik bedank alle gebruikers en iedereen die aan de werken heeft deelgenomen om hun bijdrage aan deze complexe migratie.”

verbindingNieuw ASTRID-systeem voor alarmering vrijwilligers van kracht