Nieuw C2000 niet voor zomer 2018, vertraging bewust stilgehouden

verbindingAlgemeen

De migratie naar het nieuwe C2000-netwerk is weer uitgesteld. De nieuwe minister van Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus schrijft dat in een brief aan de Kamer. Pas in januari van volgend jaar wordt duidelijk of deze zomerdeadline gehaald kan worden.

 

Het blijkt een weloverwogen keuze te zijn geweest om zo lang mogelijk vast te houden aan een eenduidige overgang in het najaar. Minister Grapperhaus geeft aan dat al langere tijd duidelijk was dat de eerdere planning – deze maand zou de oplevering zijn – niet gehaald zou worden. De gedachte er achter om dit niet kenbaar te maken was om de gebruikers van C2000 te dwingen zich wel te houden aan de deadline van november 2017.

Grapperhaus: “Hoewel er eerder wel signalen waren dat er een risico was op een latere oplevering heeft dit niet geleid tot een aanpassing van de planning. De belangrijkste reden om hier niet toe over te gaan in een eerder stadium was dat de druk op de planning ook een functie aan de zijde van de gebruikers en programmaorganisatie had. Het ministerie en de hulpverleningsdiensten hebben op basis van deze planning reeds voorbereidingen getroffen om een migratie in het najaar van 2017 te realiseren.”

Het in een vroeg stadium verschuiven van de migratiedatum heeft volgens de minister het risico in zich dat ook de planning van de randvoorwaardelijke trajecten wordt losgelaten. “Aan de zijde van de gebruikers en de programmaorganisatie zijn met het behouden van de druk op een concrete opleverdatum belangrijke stappen genomen voor de uiteindelijke realisatie van het vernieuwde C2000, zoals het opnieuw programmeren van de portofoons en mobilofoons voor het nieuwe netwerk, de aanpassingen in de meldkamers en het bij de kolommen en meldkamers verzamelen en ordenen van de data voor het nieuwe systeem.”

Meer lezen? Het gehele verhaal staat in de volgende editie van Verbinding. Of u kunt een mail sturen naar redactie@verbinding.nl, dan sturen wij u de hele pdf.

verbindingNieuw C2000 niet voor zomer 2018, vertraging bewust stilgehouden