Nieuwe C2000-netwerk Hytera mogelijk slechts vijf jaar in gebruik

verbindingAlgemeen

Als het vertraagde C2000-netwerk van Hytera in de lucht komt, zal het waarschijnlijk niet langer dan vijf jaar functioneren. Minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) gaf tijdens het algemeen overleg met de Kamer gisteren aan dat er wordt gekeken naar ‘een nieuw nieuw netwerk’. Binnen vijf jaar moet dat ‘nieuwe nieuwe net’ er staan.

 

“We steken een nieuw proces van marktverkenning en realisatie van een nieuw nieuw systeem in. We gaan op afzienbare termijn migreren naar een nieuw systeem [het C2000-netwerk dat Hytera-bouwt, red.], waarvan een aantal instanties heeft gezegd dat er heel duidelijk veiligheidsrisico’s in beeld zijn”, antwoordde minister Grapperhaus gisteren op vragen van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks).
De AIVD vindt het onwenselijk dat de Rijksoverheid voor gevoelige informatie en vitale processen afhankelijk is van ICT-systemen uit landen waarvan is vastgesteld dat ze een offensief cyberprogramma voeren tegen Nederlandse belangen. Daarom adviseert de AIVD om zo snel mogelijk over te gaan op een oplossing waarbij deze afhankelijkheid is geminimaliseerd.
Grapperhaus: “Dit brengt natuurlijk een kostenraming met zich mee. Na de zomer kom ik hierop terug. Op advies van de AIVD verken ik een traject van specificatie, aanbesteding en realisatie. Het is een nieuw nieuw systeem. Met de veiligheidsborgingen in het nieuwe nieuwe systeem schatten we in dat dat vijf jaar duurt. Dat heeft zeker een kostenaspect op de afschrijving van het nieuwe systeem [het Hytera-net, red.]. Het nieuwe nieuwe systeem gaan we sneller afschrijven.”

verbindingNieuwe C2000-netwerk Hytera mogelijk slechts vijf jaar in gebruik