Nieuwe calamiteiten- en noodhulpvoertuigen voor grote incidenten in Nederland

verbindingAlgemeen

Overdracht-GGB-mobiel

Op maandag 28 september 2015 zijn bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de nieuwe voertuigen met uitrusting gepresenteerd die vanaf januari 2016 worden ingezet voor de geneeskundige hulpverlening bij grote calamiteiten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben het IFV en GGD GHOR Nederland de voertuigen overgedragen aan Ambulancezorg Nederland en het Rode Kruis: de organisaties die de nieuwe voertuigen gaan gebruiken.

Het programma van de bijeenkomst bestond uit twee delen. Het geheel werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Frank van der Aart, manager Facilitair Dienstencentrum van het IFV. Cees Bijl, portefeuillehouder GHOR van het Veiligheidsberaad, sprak een welkomstwoord uit naar alle aanwezigen en benadrukte dat het voor bestuurders belangrijk is om terug te kunnen vallen op professionals die altijd klaarstaan. Joost Bernsen, voorzitter van de stuurgroep GGB, nam de aanwezigen daarna verder mee in het GGB-model en de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. Ook gaf hij een vooruitblik op de doorontwikkeling van het model in de komende jaren en, niet onbelangrijk, gaf hij aan dat de implementatie van GGB op stoom ligt.

Sleuteloverdracht

Het tweede deel van de bijeenkomst vond buiten plaats. Hugo Backx (GGD GHOR Nederland), Wim Papperse (IFV), Ger Jacobs (AZN), Gijs de Vries (Rode Kruis) en Arold Reusken (LNAZ) lichtten kort de rol van hun organisaties binnen GGB toe. Allen benadrukten dat de kracht van het model erin zit dat de betrokken partijen in de nieuwe werkwijze doen waar zij goed in zijn en wat zij normaal ook doen, maar dan in opgeschaalde situaties. Hierna werd overgegaan tot het officiƫle deel van de bijeenkomst: de sleuteloverdracht van de voertuigen. Zo is de overdracht van de voertuigen een feit.

De aanschaf van nieuwe voertuigen en uitrusting is onderdeel van de invoering van een nieuw model voor geneeskundige hulpverlening bij grote calamiteiten waarbij veel slachtoffers vallen: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Dit nieuwe model sluit beter aan op de dagelijkse traumazorg en veranderde wettelijke verantwoordelijkheden in de afgelopen jaren. Invoering van het GGB-model betekent vooral een verandering in hoe de geneeskundige hulpverlening bij rampen of grote incidenten georganiseerd is. GGB zorgt ervoor dat het verzamelen, verzorgen en afvoeren van grotere aantallen slachtoffers naar ziekenhuizen goed georganiseerd en gefaciliteerd verloopt, zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk de benodigde medische zorg krijgt.

Extra

Een zichtbare verandering is de komst van de nieuwe voertuigen met bijbehorende uitrusting, die vanaf januari 2016 in heel Nederland kunnen worden ingezet. Het gaat om twee soorten voertuigen. In de eerste plaats calamiteitenvoertuigen waarmee extra ambulancepersoneel met tenten en medische materialen naar de plaats van een grote calamiteit gaat. Zij nemen samen met de reguliere ambulancezorg en (mobiele) traumateams de zorg voor zwaargewonden op zich.

In de tweede plaats noodhulpvoertuigen waarmee vrijwillige hulpverleners van het Rode Kruis, die vanaf 2016 werken in Noodhulpteams, zich met tenten en medische materialen naar de plaats van een calamiteit begeven. Zij nemen de zorg voor lichtgewonde slachtoffers op zich. Vrijwilligers en Noodhulpteams zullen de nieuwe aanpak nog oefenen in de hoop dat noodhulp nooit nodig zal zijn.

verbindingNieuwe calamiteiten- en noodhulpvoertuigen voor grote incidenten in Nederland