‘Nieuwe’ nieuwe C2000 geen Tetra, maar gebaseerd op breedband-techniek

verbindingAlgemeen

Het ‘nieuwe’ nieuwe C2000, de opvolger van het Hytera-net dat nu nog niet in werking is, zal uitgaan van een systeem gebaseerd op mobiel breedband. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

 

In eerste instantie is er gekeken of er mogelijkheden waren die gebaseerd konden worden op het nieuwe nog op te leveren C2000. “Vanwege de technische beperkingen en impact op het beheer van het netwerk ben ik van oordeel dat dit geen werkbare oplossingen zijn. Een internationale vergelijking laat zien dat meerdere landen kiezen voor mobiel breedband als drager voor missiekritische communicatie. Landen als het Verenigd Koninkrijk en Finland zijn in een vergevorderd stadium van het vervangen van hun bestaande (Tetra-gebaseerde) systemen door een systeem gebaseerd op mobiel breedband waarbij gebruikt wordt gemaakt van het antennenetwerk van mobiele netwerkoperators.”

“Overleg met de operationele partijen over de uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan een nieuw systeem dient te voldoen levert op dat een dergelijk systeem gebaseerd op mobiel breedband op dit moment het meest aansluit bij de toekomstige wensen van de gebruikers. Alles overziend ben ik van oordeel dat het nader uitwerken van de contouren van een nieuw systeem waarbij de (missiekritische) communicatie verloopt via mobiel breedband een logische vervolgstap is in het kader van deze verkenning”, aldus Grapperhaus.

 

Onderzoek

De komende maanden laat hij een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren waarin de voor- en nadelen van de verschillende modellen voor missiekritische communicatie gebaseerd op mobiel breedband in beeld worden gebracht. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de huidige situatie. Bij het haalbaarheidsonderzoek worden de te beschermen belangen (in het kader van de nationale veiligheid) verder in beeld gebracht. Doel daarvan is het nader in beeld krijgen van de potentiele dreiging en te nemen mitigerende maatregelen.

“Daarbij kijken we naar de continuïteit van dienstverlening, de bescherming van data en gevoelige informatie en strategische onafhankelijkheid van een systeem. Een soortgelijke risicoanalyse is eerder ook gemaakt in het kader van het 5G-traject. In het haalbaarheidsonderzoek zal daarnaast aandacht zijn voor financiën, besturing en bruikbaarheid, (cyber)veiligheid, technische implicaties en juridische- en wetstechnische consequenties van een overstap naar een systeem gebaseerd op mobiel breedband.”

Het ‘nieuwe’ nieuwe C2000 zal rond 2025 worden opgeleverd, denkt de minister. Volgens hem laten ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en Finland zien dat deze transitie meerjarig en langlopend zal zijn.

verbinding‘Nieuwe’ nieuwe C2000 geen Tetra, maar gebaseerd op breedband-techniek