Noodradiobakens zorgen vaak voor overlast bij hulpdiensten

verbindingNieuws

Kustwacht scheveningen

Meerdere keren per maand zorgen noodradiobakens van jachten en schepen voor valse meldingen bij de Kustwacht en Agentschap Telecom. Oorzaak is vaak onkundig handelen met deze alarmeringssystemen. Veroorzakers van deze valse of onbedoelde meldingen kunnen rekenen op een forse boete.

Noodradiobakens zenden een signaal uit om hulpdiensten te alarmeren als een schip of de opvarenden in problemen zijn. Maar dit alarmsignaal kan ook onbedoeld verzonden worden wanneer een baken niet uitgeschakeld wordt bij stalling. Bijvoorbeeld wanneer het in contact komt met vochtige omstandigheden als regen en sneeuw. Als een noodradiobaken af gaat, komt de alarmering terecht bij de Nederlandse Kustwacht. Bij ontvangst van een dergelijk signaal wordt een opsporings- en reddingsactie opgestart. De alarmsignalen worden opgevangen door onder andere vliegtuigen. Piloten geven dit door aan de luchtverkeersleiding, die Agentschap Telecom weer inschakelt.

Valse meldingen
In de praktijk blijkt dat het merendeel van de alarmmeldingen vals is. Dit komt omdat bijvoorbeeld het noodradiobaken bij vervanging wordt weggegooid, terwijl de batterij er nog in zit. Wanneer het dan op de vuilnisbelt natregent, zendt het wel een allarmering uit. Of jachteigenaren vergeten het apparaat uit te doen nadat ze hun schip in de winterstalling hebben gezet. Als de veroorzakers van valse of onbedoelde meldingen worden opgespoord, kunnen ze bij Agentschap Telecom rekenen op een boete van zo’n 500 euro.

Batterijen er uithalen
De Kustwacht en Agentschap Telecom roepen eigenaren op hier rekening mee te houden. Haal bijvoorbeeld tijdens de winterstalling voor de recreatievaart de batterij uit het noodradiobaken en berg het baken veilig op waardoor het niet af kan gaan. Bij vervanging van een baken moet het worden ingeleverd bij de erkende vakhandel, die voor verdere verwerking zorgdraagt. Oude of defecte bakens horen niet bij het oud vuil gegooid te worden.

verbindingNoodradiobakens zorgen vaak voor overlast bij hulpdiensten