Normontwerp voor bedrijfsnoodorganisatie en BHV gepubliceerd

verbindingNieuws

ploegleider-bhv

NEN heeft het normontwerp NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ gepubliceerd. De norm biedt zowel kleine als grotere bedrijven hulp bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV). Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2014 online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

NEN 8112 vervangt de huidige normen NEN 4000:2008 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen’. Het voordeel van de nieuwe norm is dat er dan één norm is waarin kennis rondom het ontwerpen en implementeren van de BNO wordt gedeeld. De huidige normen worden ingetrokken op het moment dat NEN 8112 wordt gepubliceerd. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2015 zijn.

Inhoud normontwerp

Het normontwerp bevat een stappenplan. Met het doorlopen van processtappen komen maatgevende scenario’s in beeld. Afhankelijk van de aard en de risico’s van het bedrijf kan het stappenplan sneller worden doorlopen. Het normontwerp gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ‘niet gebouwen’ zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen. NEN 8112 richt zich tot gebruikers, gebouwbeheerders, adviseurs en verzekeraars. Het is mogelijk om het normontwerp in te zien en er commentaar op te leveren via www.normontwerpen.nen.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 november 2014.

Planning

Na sluiting van de commentaarperiode behandelt de normcommissie ‘Bedrijfsnoodorganisatie’ het commentaar op het normontwerp. De commentaarindieners worden vervolgens op de hoogte gesteld of en hoe hun commentaar is verwerkt. Daarna wordt de definitieve norm gepubliceerd.

verbindingNormontwerp voor bedrijfsnoodorganisatie en BHV gepubliceerd