Online presentaties proces vergunningverlening en frequentieplanning

verbindingNieuws

Agentschap Telecom wil een betere kwaliteit van het landmobiele radiolandschap. Het agentschap wil dat vergunninghouders de regels beter naleven. Want dat vermindert de kans op storing en uitval. En gebruikers van landmobiele radioapparatuur blijven zo veilig verbonden.

 

Begin september hield Agentschap Telecom een webinar voor leveranciers en installateurs van landmobiele radioapparatuur. Zij spelen als tussenpersoon een belangrijke rol in de naleving van de afspraken uit de vergunning door hun klant. In het webinar deelde het agentschap zijn beeld van het landschap en de factoren die een rol speelden in de totstandkoming ervan. Ook benadrukte het agentschap het belang dat tussenpersonen zich aan een aantal afspraken houden. Nagenoeg alle deelnemers spraken hun betrokkenheid uit mee te werken aan het realiseren van de ombuiging.

Vervolgtraject

Na afloop van het webinar vroeg Agentschap Telecom leveranciers en installateurs ideeën aan te leveren voor het vervolgtraject. Veel tussenpersonen hebben nuttige en waardevolle punten aangedragen. Een van deze punten was het verbeteren van de informatievoorziening. Agentschap Telecom is hiermee direct aan de slag gegaan. Diverse teksten op de website zijn geactualiseerd en aangevuld. Ook gaat Agentschap Telecom online presentaties verzorgen.

Online presentaties

Op woensdag 16 december en donderdag 17 december 2020 organiseert Agentschap Telecom de eerste twee online presentaties. Op beide dagen praten medewerkers van de afdeling Spectrummanagement u in 1,5 uur bij over het (internationale) proces van verwerven en bestemmen van frequenties en het proces van vergunningverlening en frequentieplanning. Ook gaan zij tijdens de presentaties in op de verschillen tussen vergunningscategorieën.

De presentaties richten zich primair op (medewerkers van) leveranciers en installateurs van landmobiele radioapparatuur. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

Om de onderlinge interactie te vergroten, verzorgt Agentschap Telecom de presentaties door middel van videoconferentie-software. Uiteraard is het mogelijk om tijdens of na afloop van de presentaties vragen te stellen.

Aanmelden

De presentaties vinden plaats op:

1. Woensdag 16 december van 10:00 – 11:30 uur;

2. Donderdag 17 december van 10:00 – 11:30 uur.

De inhoud van de presentaties is op beide dagen identiek. U kunt zich aanmelden voor de dag die u het beste uitkomt. Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@agentschaptelecom.nl (o.v.v. Online presentatie). Geeft u in de aanmelding aan op welke dag u deel wilt nemen?

Na uw aanmelding ontvangt u een agendaverzoek met link, waarmee u op de gekozen dag toegang krijgt tot de online presentatie.

verbindingOnline presentaties proces vergunningverlening en frequentieplanning