Opstelten over ARC: bij malversaties trekken we de ARC in

verbindingc2000, LTE, Nieuws

opstelten

Minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid & Justitie zal de ARC terugtrekken uit de markt als blijkt dat de eisen leiden tot één zelfde merk of leverancier.

“De korpsleiding is naar aanleiding van signalen over vermeende onregelmatigheden in overleg getreden met verschillende leveranciers. Mocht daaruit alsnog blijken dat in de aanbestedingsdocumenten zodanig specifieke eisen zijn geformuleerd dat die slechts kunnen leiden tot één merk/type en/of leverancier dan zal de aanbesteding worden teruggetrokken”, stelt minister Opstelten.

Ten aanzien van de aanbesteding Randapparatuur C2000 zijn in de media berichten verschenen dat de integriteits- en aanbestedingsregels overtreden zouden zijn. Bij het OM is terzake recent een aangifte ontvangen.

De aanbesteding voor de toekomstige verwerving van C2000 randapparatuur is inmiddels gepubliceerd. In de recente berichtgeving wordt gesteld dat deze aanbesteding naar één partij zou zijn toegeschreven. Opstelten: “Ik merk daarover het volgende op. De aanbesteding bestaat uit vier percelen: een perceel voor ‘regulier’ politiegebruik (ca. 40.000 stuks), een perceel voor discreet te dragen portofoons voor onder andere recherchedoeleinden (ca. 2.500 stuks), een perceel voor gebruik bij explosieven en vluchtige stoffen (ca. 1.000 stuks) en een perceel voor mobilofoons (ca. 10.000 stuks).”

De berichten in de media richtten zich op het eerste perceel. De levering binnen dit perceel wordt uitgesmeerd over vijf jaar. Er is volgens Opstelten geen sprake van een aankoop van 40.000 portofoons in een keer. Ook beheer en onderhoud binnen dit perceel worden hiermee over meerdere jaren verdeeld.

Doel van de aanbesteding van dit perceel is te komen tot één type portofoon voor de Nederlandse politie. Reden voor deze standaardisatie is de uitwisselbaarheid en uniformiteit in gebruik en opleiding. Het betreft immers een deel van de basisuitrusting van alle politiemedewerkers op straat, die als eerste levenslijn fungeert. De portofoon vormt net als het vuurwapen een zeer belangrijk onderdeel van de uitrusting van alle politiemedewerkers en is dusdanig van belang voor hun veiligheid dat differentiatie niet gewenst is.

 

Standaardisatie

Het realiseren van standaardisatie sluit tevens aan op de aanbevelingen van de commissies Berghuijs (Expertgroep C2000, 2009) en Cohen (Project X Haren, 2013), meldt Opstelten. De commissie Berghuijs heeft onder meer geadviseerd het gebruiksgemak te vergroten en de programmering van portofoons per operationele kolom landelijk voor te schrijven. Hiervoor is standaardisatie de geëigende weg. De commissie Cohen heeft geadviseerd de software (onder andere de menustructuur) van portofoons zoveel mogelijk te standaardiseren om het gebruiksgemak te vergroten.

Opstelten: “Hoewel de politie terecht streeft naar bovengenoemde standaardisatie mag het uiteraard niet zo zijn dat op basis van de eisen zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten wordt toegeschreven naar één specifiek type portofoon en/of een specifieke leverancier.”

De politie heeft de behoeftestelling gebaseerd op interne doelstellingen enerzijds en door het werkveld opgestelde eisen en wensen anderzijds. Uniforme bediening speelt daarin een belangrijke rol. De aanbesteding en specifiek de perceelindeling is hiervan een directe afgeleide. Ook is de aanbesteding aan een toets door bovengenoemde expertgroep onderworpen. Met het advies van de Commissie Schouten/Telgen is onder meer rekening gehouden door met meerdere percelen te werken en de gunningsmethodiek zodanig in te regelen dat de percelen verdeeld worden over meerdere inschrijvers.

verbindingOpstelten over ARC: bij malversaties trekken we de ARC in