Opzet tender NS negeert radio-branche

verbindingAlgemeen

Uit een bij de redactie van Verbinding aanwezig document over de nieuwe toekomst voor communicatie van de Nederlandse Spoorwegen is duidelijk dat er wordt gekozen voor LTE – ook voor missiekritische communicatie. Hiermee zet de nationale vervoerder de MCC-branche na twee mislukte tenders buitenspel.

Afgelopen vrijdag waren er een paar opvallende afwezigen bij een door de Nederlandse Spoorwegen belegde bijeenkomst. NS presenteerde zijn plannen voor een nieuw 4G-netwerk waarin alle spraak- en datacommunicatie zou worden vervat. Ook de missiekritische communicatie. Opvallend was dat juist veel vertegenwoordigers van bedrijven in de portofonie niet waren uitgenodigd. Sterker: de meesten wisten van niets.

Hyperconnect
De Nederlandse Spoorwegen gaan alle communicatie bundelen en laten hem via een private LTE-verbinding lopen. De naam voor dit communicatiesysteem is Hypeconnect. Dit staat in een zogenoemde RFI (Request For Information). Afgelopen vrijdag vond een eerste, informerende bijeenkomst plaats in Utrecht. Dit zogenoemde Hyperconnect Netwerk wordt het (virtuele) mobiele netwerk voor privaat gebruik door NS waarover alle bestaande en nieuwe mobiele communicatietoepassingen op het gebied van Mobiele Data, Mobiele Telefonie en Push-to-Talk gaan plaatsvinden.

Risico
Opvallend is dat ook conducteurs en machinisten over het LTE-netwerk moeten communiceren. Op dit moment is missiekritische communicatie over LTE namelijk nog helemaal niet mogelijk. Het risico bestaat dus dat een conducteur in nood niet direct in contact staat met de meldkamer. De normen voor LTE voor missiekritische communicatie, MCC over LTE genaamd, worden op dit moment nog gevormd door een werkgroep van 3GPP (Workgroup SA6). De verwachting is dat er pas na 2018 een standaard voor MCC over LTE bestaat.

Op dit moment zijn er ongeveer 13.000 portofoons in gebruik bij NS. De vervoerder hoopt vooral dat de komende jaren LTE goed genoeg zal zijn om deze portofoons uit te faseren en dat noodoproepen via een app op een ‘mobile device’ kunnen worden gedaan. “NS wenst nu in te zetten op deze marktontwikkeling voor wat betreft haar veiligheidscommunicatie-behoeften en de kansen die deze ontwikkeling biedt. Push To Talk (PTT) op LTE-netwerken met onder andere verkeerprioritering is geschikt voor toepassing binnen NS en wordt het komende jaar nog rijker aan functionaliteiten die NS nu nog niet gebruikt maar die de sociale veiligheid van haar medewerkers wel kan vergroten en de operatie beter kan ondersteunen”, meldt een intern document van NS.  Volgens een woordvoerder van NS is de conclusie dat portofonie dus wordt vervangen door LTE met een app voor noodoproepen echter te voorbarig. “We zitten in de RFI-fase met als doel om te kijken wat de markt op dit moment biedt. NS kijkt daarmee naar bredere opties en Push-to-talk bijvoorbeeld is daarbij een aanvullende dienst maar niet het primaire doel”, zo stelt hij.

Wens
De visie van NS is dat veiligheidscommunicatie bij NS transformeert van een veelheid aan systemen en randapparaten naar één Push To Talk (PTT) dienst naast andere diensten op het Hyperconnect Netwerk. PTT is één van de diensten op dit netwerk, waarbij medewerkers door middel van ‘commercial off the shelve’ device(s) van de dienst gebruik kunnen maken. Voor NS betekent dit dat alle huidige vormen van veiligheidscommunicatie op termijn door PTT vervangen zullen worden, elk met eigen transitie-tijdslijnen.

Naadloos
PTT karakteriseert zich door gebruik tijdens noodsituaties en calamiteiten. Dit houdt in dat de aanbieder van het onderliggende netwerk het communicatieverkeer een hogere prioriteit dient te geven dan andere verkeerssoorten. Daarnaast dient ook de beschikbaarheid van het onderliggende Hyperconnect Netwerk te voldoen aan de beschikbaarheidseisen die een PTT-dienst en haar eindgebruikers hieraan stelt. Het naadloos overnemen van lopende gesprekken wanneer devices zich bewegen tussen de dekkingsgebieden van het Hyperconnect Netwerk en het Hyperconnect Fallback Netwerk is een sterke wens van NS.

Teruggefloten
Al twee keer is een aanbesteding van de NS voor noodapparatuur teruggefloten. De eerste keer omdat de tender niet goed in elkaar stak. De tweede keer heeft de rechter er een stokje voor gestoken. De advocaat van NS schreeuwde toen moord en brand dat de veiligheid van het personeel in gevaar zou zijn als er geen goede portofoons zouden zijn. Nu, twee jaar later, kiest NS voor LTE. Een techniek die nog niet geschikt is voor missiekritische doeleinden.

verbindingOpzet tender NS negeert radio-branche