Overheid start consultatie frequentiespectrum digitale ethertelevisie

verbindingAlgemeen

Op 31 januari 2017 loopt de vergunning voor commerciële digitale ethertelevisie af. De Minister van Economische Zaken – verantwoordelijk voor spectrumverdeling – wil de betreffende frequenties opnieuw veilen, zodat ze ook na januari 2017 beschikbaar zijn voor de markt. Inmiddels zijn de plannen hiervoor uitgewerkt en aan de markt voorgelegd.

Om een nieuwe veiling mogelijk te maken, moeten een bekendmakingsbesluit, aanvraagregeling en wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) worden vastgesteld. In het NFP zal worden opgenomen dat de spectrumbestemming – die nu nog aan een specifieke technische standaard is gekoppeld – technologieneutraal wordt. Dit maakt de weg vrij om over te stappen naar DVB-T2, een efficiëntere techniek dan het huidige DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial).

Er is een ontwerp-bekendmakingsbesluit opgesteld waarin – behalve dat de vergunning via een veilingprocedure wordt verdeeld – de rechten en plichten van de toekomstige vergunninghouder zijn vastgelegd. De bijbehorende ontwerp-aanvraagregeling stelt regels omtrent de aanvraag- en veilingprocedure. Het ontwerp-bekendmakingsbesluit en de ontwerp-aanvraagregeling zijn samen met de ontwerp-wijziging van het NFP (die tot techologieneutrale spectrumbestemmming moet leiden) samengebracht in het document “verzamel consultatieversies dvb-t”.
Inmiddels is er een consultatieronde gestart waarin partijen – zoals de huidige DVB-T vergunninghouders, omroepen, infrastructuurbeheerders voor televisie-, radio- en andere multimediadiensten, aanbieders en gebruikers van draadloze microfoon- en reportageverbindingen – hun zienswijze kunnen geven. Dat kan tot 24 maart 2016, via de website Internetconsultatie.

verbindingOverheid start consultatie frequentiespectrum digitale ethertelevisie