Overheid start consultatie wijzigingspakket Nationaal Frequentieplan

verbindingAlgemeen, Nieuws

Op oudjaarsdag is de publieke consultatie gestart met betrekking tot het Nationaal Frequentieplan (NFP) wijzigingspakket 2016-1. De komende anderhalve maand ligt het wijzigingsvoorstel ter inzage, zodat het publiek de vermelding van rechten in de opgenomen frequentietabel kan controleren en eventuele opmerkingen kan indienen.

Het NFP is feitelijk het bestemmingsplan voor het radiospectrum en dient als basis voor de verdeling van frequenties. In het plan wordt per frequentieband aangegeven welk gebruik ervan wordt toegestaan door diensten en marktpartijen die spectrum gebruiken, zoals aanbieders van mobiele communicatie, overheidsdiensten, radiozendamateurs, bedrijven in de scheep- en luchtvaart.

Het ministerie van Economische Zaken wil met wijzigingspakket 2016-1 aanpassingen doorvoeren in de toewijzing van de middengolf-radioband, L-band en 3300–3400 Mhz-band. Daarbij wordt de middengolf-radioband (526,5 kHz -1606,5 kHz) bestemd voor laagvermogen-omroep, de mobiele bestemming van de L-band (1452 – 1492 MHz) beperkt tot supplemental downlink, en binnen de 3300 – 3400 Mhz-band de Radioplaatsbepaling-dienst ook toegankelijk voor andere partijen dan alleen Defensie – dat er nu nog het alleenrecht op heeft.

Hoewel op alle wijzingsvoorstellen kan worden gereageerd, heeft het ministerie met betrekking tot de voorstellen voor de middengolfband en L-Band een aantal specifieke vragen opgesteld waar belanghebbenden hun zienswijze op kunnen geven. Deze vragen zijn, samen met het hele wijzigingsvoorstel en een online reactieformulier, te vinden op de website Internetconsultatie.nl.

Ingediende reacties worden, mits de inzender daar toestemming voor geeft, gepubliceerd tijdens de consultatie, die loopt tot en met maandag 14 februari.

verbindingOverheid start consultatie wijzigingspakket Nationaal Frequentieplan