Pilot multi-intake van start

verbindingAlgemeen

Begin november gaat de pilot multi-intake van start. Het doel van multi-intake is om de burger zo goed en snel mogelijk in het eerste contact met de meldkamer te helpen. De pilot is de eerste stap, waarmee beproefd wordt wat de optimale reikwijdte van deze multidisciplinaire intake is.

 

Het intakeproces op de meldkamer wordt optimaal ingericht om burgers in nood zo snel en goed mogelijk hulp te bieden. Om dit te bereiken werken de politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee aan een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair, waarbij de burger zo veel mogelijk in het eerste contact met de meldkamer wordt geholpen. Ilse Mollet (LMO) van het project Multi-intake licht het belang van multi-intake toe: ‘Met deze werkwijze wordt de burger zo snel en goed mogelijk in het eerste contact geholpen. De melder hoeft niet meer te kiezen welke discipline hij/zij wil spreken, maar kan meteen zijn verhaal kwijt. De centralist kan aan de hand daarvan bepalen welke hulpdiensten nodig zijn. De hulpverlener gaat goed geïnformeerd onderweg; alle discipline-specifieke informatie die relevant is om veilig en vakkundig op te treden is bekend. En de burger wordt in heel Nederland op eenzelfde wijze geholpen in het eerste contact’.

 

Opbrengst

Met deze pilot wordt een beeld gekregen van de mogelijke reikwijdte van de multi-intake in meerdere scenario’s. Daarbij wordt gekeken naar kwaliteit, snelheid en de uitwisseling van informatie, die recht doet aan de verantwoordelijkheid die de discipline draagt. Ilse is blij dat de pilot nu echt gaat starten: ‘We hebben hard gewerkt aan het uitwerken van de juiste casussen en scenario’s, de bijbehorende protocollen en het systeem waarmee we gaan werken in de pilot. We zijn nu druk met het werven van centralisten, het definitief formuleren van de criteria waarop we gaan toetsen en het inrichten van een opleidings- en simulatieomgeving. Door de heroriëntatie starten we later dan gepland, maar we hebben die extra tijd goed besteed om alle puntjes op de i te zetten.’

 

Opzet pilot

De pilot wordt door twee groepen uitgevoerd, met in totaal 66 centralisten uit de verschillende disciplines. De eerste groep start op 31 oktober met een opleidingsdag. Aansluitend doen zij één dagdeel mee aan de pilot. In de simulatieomgeving testen zij maximaal 32 gesimuleerde meldingen, waarbij ze gebruik maken van het protocolsysteem dat voor de pilot ontwikkeld is. De tweede groep centralisten start drie weken later, met dezelfde aanpak. Vier centralisten nemen deel in beide groepen en worden ook gevraagd naar mogelijke verschillen tussen beide keren. Na afloop worden alle centralisten gevraagd naar hun ervaringen.

Het adviesrapport met de resultaten van de pilot wordt eind eerste kwartaal van 2017 aangeboden aan de disciplines en besproken in de Stuurgroep en Regiegroep. Op basis daarvan wordt een besluit genomen over de vervolgstappen.

 

verbindingPilot multi-intake van start