Plannen LMO voorlopig vastgesteld door regiegroep

verbindingAlgemeen

MlkArnhem meldkamer

Op 23 april zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en landelijk kader voor de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie voorlopig vastgesteld door de regiegroep LMO. De leden van de regiegroep gaan de plannen voorleggen aan de partijen in het meldkamerdomein (achterbanraadpleging).

De achterbanraadpleging wordt door de brandweer, politie, ambulancezorg, Koninklijke Marechaussee, Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie bij de eigen achterban uitgevoerd. Deze raadpleging duurt tot 17 juli. De regiegroep zal de reacties vervolgens bespreken in haar vergadering met het doel om de plannen van de KLMO –eventueel in aangepaste vorm- definitief vast te stellen.

De verschillende partijen hebben zelf het proces voor deze raadpleging ingericht. Hierover is binnen de betreffende kolommen meer informatie.

Welke plannen zijn in achterbanraadpleging?

Ontwerpplan: het ontwerpplan heeft als doel de eindsituatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie in 2021 en de werking daarvan op hoofdlijnen te beschrijven. Het dient als gezamenlijke stip op de horizon en als leidraad voor verdere uitwerking in het inrichtingsplan dat de gewenste opzet en werking van de Landelijke Meldkamerorganisatie meer in detail beschrijft.

Plan van Aanpak: het plan van aanpak beschrijft de wijze waarop de kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen vorm geeft aan de veranderopdracht, om van de huidige 21 regionale en drie landelijke meldkamers te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie met 10 meldkamerlocaties. Het plan van aanpak geeft een overzicht van de te verwachten stappen in de transitie tot en met 2021 en focust op de activiteiten en op te leveren producten tot aan 2017.

Landelijk kader samenvoeging meldkamers: in het landelijk kader worden bestuurlijke en financiële uitgangspunten en spelregels gegeven voor de samenvoegingen. Het kader borgt dat de samenvoegingen zich ontwikkelen richting het gewenste eindbeeld, met zo min mogelijk frictiekosten.

verbindingPlannen LMO voorlopig vastgesteld door regiegroep