Politie begint marktconsultatie aanbesteding portofoons C2000

verbindingAlgemeen

politie leiden.jpg

Vandaag is de politie in gesprek gegaan met de belangrijkste marktpartijen over de aanbesteding van nieuwe portofoons en mobilofoons. Volgens directeur inkoopbeleid Siep Eilander is het doel om wensen van de gebruikers af te stemmen op de verwachtingen van de leveranciers. Verwachting is dat eind 2015 de aanbesteding randapparatuur wordt gepubliceerd.

 

De politie bereidt de aanbesteding van randapparatuur C2000 voor. Daarbij gaat het onder meer om de aanschaf van nieuwe portofoons en mobilofoons. Eerdere aanbestedingen door het korps gaven aanleiding om de tot dan toe gehanteerde werkwijze tegen het licht te houden. Dit resulteerde in een nieuwe aanpak die beter tegemoetkomt aan wat de markt te bieden heeft en tegelijkertijd vasthoudt aan een aantal belangrijke operationele criteria die de politie stelt aan het gebruik van portofoons.

 

Producenten

Siep Eilander, directeur Inkoopbeleid: “ Vooruitlopend op deze aanbesteding organiseert het korps op maandag 12 oktober een zogenaamde marktconsultatie. Daarbij gaat de politie in gesprek met de belangrijkste marktpartijen om te toetsen of onze wensen aansluiten bij wat producenten en leveranciers verwachten en kunnen leveren. Wij willen op deze manier een betere balans creëren tussen enerzijds onze eigen doelstellingen en anderzijds onze inkoopverantwoordelijkheid als overheidsorganisatie. De marktconsultatie stelt ons tevens in de gelegenheid om nog een aantal inhoudelijke aspecten met de betrokken partijen te bespreken.’

Na deze marktconsultatie werkt de politie de aanbesteding intern verder uit, licht Eilander toe: ‘Wij laten onze voorgenomen aanbesteding vervolgens eerst uitvoerig toetsen. Ook door onafhankelijke deskundigen. Daarna volgt de formele besluitvorming door de korpsleiding en advisering door de medezeggenschap. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden en gevolgen van het op de persoon uitreiken van portofoons. Naar verwachting kunnen wij uiteindelijk eind 2015 de aanbesteding voor randapparatuur C2000 publiceren. In het bedrijfsleven is marktconsultatie overigens een gebruikelijk verschijnsel. Het korps hanteerde deze methode dit jaar ook bij de aanbesteding van politievoertuigen. Tot tevredenheid van alle partijen.’

 

verbindingPolitie begint marktconsultatie aanbesteding portofoons C2000