Portofoon-aanbesteding ARC/LARA opnieuw opgestart

verbindingAlgemeen, ARC

politie busje

De aanbesteding voor portofoons voor de politie, de ARC (Aanbesteding Randapparatuur C2000) wordt opnieuw opgestart. Diverse leveranciers hebben een uitnodiging ontvangen voor een marktconsultatie.

De politie vraagt potentiële deelnemers om mee te denken over de invulling van een nieuwe ARC en roept partijen op om de aanbestedingssite ‘Pianoo’ in de gaten te houden voor meer informatie. Over een tijdspanne, voorkeur of het projectteam kan de politie volgens een woordvoerder nog niet reageren.

Begin dit jaar werd de ARC afgeblazen. Aanbevelingen na externe toetsing van de aanbestedingsdocumenten hebben de korpsleiding op 10 februari doen besluiten om de lopende aanbesteding voor portofoons stop te zetten en te herzien.

Een aantal in de aanbesteding gemaakte keuzes en gestelde eisen bleken onvoldoende onderbouwd te zijn. Dat staat goede marktwerking mogelijk in de weg. Bovendien zijn tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop de beheer- en onderhoudskosten zijn uitgevraagd in de aanbesteding.

 

Winner

Grote vraag is of dezelfde gedachte als toen – keuze voor hetzelfde type portofoon – nog steeds heerst. De markt lijkt daar erg op tegen, vanwege het disruptieve karakter van een ‘winner-takes-all-model’. Dick Heerschop, als lid van de korpsleiding diegene met portofoonaanschaf in portefeuille, zei toen: “De korpsleiding wil dat alle executieve politiemensen zijn uitgerust met hetzelfde type wapen, hetzelfde uniform en dus ook dezelfde portofoon. Dat vergroot de veiligheid en sluit aan bij onze ambitie om waar mogelijk in het hele land met standaardmiddelen te werken. Het gevolg is wel dat een aantal typen portofoons dan bijna per definitie niet voldoet. Het korps is zich terdege bewust dat daardoor slechts een beperkt aantal typen overblijft, waarop marktwerking van toepassing is. Wij begrijpen wat het voor leveranciers betekent om de politie als klant te verliezen. Voor ons is echter altijd de veiligheid voor medewerkers leidend. Daarnaast streven wij naar maximale marktwerking binnen de door ons gestelde kaders: iedereen mag inschrijven, maar uiteindelijk kiezen we één portofoon per gebruikersgroep.”

verbindingPortofoon-aanbesteding ARC/LARA opnieuw opgestart