Portofoonaanbesteding C2000 vertraagd

verbindingARC, c2000

De aanbesteding randapparatuur C2000 (ARC) heeft vertraging opgelopen. Volgens de politie zijn er te veel vragen naar aanleiding van de aanbesteding. Ook zijn de vragen te complex, meldt het tenderteam.

 

Ook is er een aanpassing van de procedure. In eerste instantie was het niet mogelijk om nadere vragen in te dienen. Dat is nu tot 7 april mogelijk. Inschrijvingen moeten voor twee uur ’s middags op 21 april binnen zijn. De gunningsbeslissing valt op 26 mei. De startdatum van de raamovereenkomst zal 22 juni worden.
Volgens de inkoper ict is de reden voor de vertraging velerlei. “Ten eerste hebben een aantal leveranciers aangegeven er prijs op te stellen als er een tweede vragenronde kon worden ingelast. Daarnaast zijn er in de eerste vragenronde een aantal vragen gesteld die nader onderzoek vergen en tenslotte hebben wij door externe factoren moeten vaststellen dat er een heroriëntatie in prioriteiten noodzakelijk is ten aanzien van de volgorde van het uitvragen van de voorgenomen offerteaanvragen. Dit heeft te maken met een aantal constateringen die gedaan zijn ten aanzien van het nieuwe netwerk en de momenteel in gebruik zijnde randapparatuur bij de Politie.”
Uit een rondgang langs de diverse leveranciers van randapparatuur was al duidelijk dat er grote onvrede heerste over de gang van zaken rond de ARC. Naar aanleiding van de tendertekst waren ruim 650 vragen ingediend bij de politie. De fabrikanten noemden de aanbesteding warrig en inconsequent.

verbindingPortofoonaanbesteding C2000 vertraagd