RAM ondersteunt weginspecteurs Rijkswaterstaat met eigen track-and-trace voertuigsysteem

verbindingAlgemeen

RAM Mobile Data uit Utrecht heeft een nieuwe standalone track-and-trace oplossing aan Rijkswaterstaat geleverd. RAM vervangt in circa 400 voertuigen en motoren alle oude systemen door het nieuwe voertuigsysteem.

 

Vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke, en met de inzet van 260 weginspecteurs wordt 24 uur per dag gewaakt over de veiligheid en doorstroming op de Nederlandse snelwegen. Deze mannen en vrouwen zijn onmisbaar in dat proces. Rijkswaterstaat en provincies werken hierin intensief samen. De vijf regionale verkeerscentrales hebben realtime inzicht in de positie van alle weginspecteurs. Hiermee kunnen zij voor gedegen ‘Incident Management’ direct de juiste inspecteur naar de juiste plek sturen. Het nieuwe zogenaamde ‘RWS track-and-trace’ systeem is zo ingericht dat ook provincies eenvoudig van het nieuwe systeem gebruik kunnen maken. Het nieuwe systeem verhoogt de efficiency in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Provincies, wat weggebruikers ten goede komt. Naast Rijkswaterstaat is een aantal provincies inmiddels overgegaan op de nieuwe oplossing.

 

Voertuigdata

RAM heeft het RWS track-and-trace systeem en de bijbehorende data in het beveiligde en gecertificeerde datacenter van RAM ondergebracht. Dit bleek de beste manier om de privacy en veiligheid van de gegevens te borgen. Tevens voldoet RAM hiermee aan de voor Rijkswaterstaat belangrijke regelgeving rondom veiligheid en privacy, de BIR (Baseline Informatie Registratie). Via een beveiligde verbinding kunnen voertuigdata op een veilige manier worden uitgewisseld en inzichtelijk worden gemaakt.

Welke informatie wordt ingezet? Allereerst beschikken de weginspecteurs over tablets en/of smartphones met daarop de zogenaamde ‘Weginspecteurs-app’. Deze app zorgt voor de doorgifte van onder andere de status en tekstberichten tussen verkeerscentrale en weginspecteur. Daarnaast stuurt het in het voertuig ingebouwde GPS-systeem de statusinformatie van het voertuig aan de RWS track-and-trace applicatie door, dat zichtbaar is in de verkeerscentrales.

Naast het voertuig gebonden GPS-systeem en de Weginspecteur-app bestaat het RWS-systeem uit een persoonlijke assistentieknop. Dit separate mobiele device stelt de weginspecteur in staat om ook buiten het voertuig ondersteuning te krijgen.

Tot slot biedt de track-and-trace toepassing de mogelijkheid om een koppeling te maken met de kilometerteller in het voertuig. Met deze optie kunnen afwijkingen in kilometerstanden in de rapportages voorkomen worden, wat aanzienlijk kan besparen op administratieve lasten.

“De inzet van het geavanceerde RWS track-and-trace systeem leidt tot lagere beheerskosten en efficiënter Incident Management. Dit resulteert in een betere samenwerking tussen de ketenpartners en alle betrokken partijen bij RWS. Daarnaast is het nu eindelijk mogelijk om een betrouwbare assistentie/noodknop functionaliteit te implementeren. Al met al komt dit ten goede aan de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer”, aldus Frank Bacco, Senior Applicatiemanager bij Rijkswaterstaat.

Veth Automotive, Van den Borne en BMW hebben ook meegewerkt aan dit project, voor wat betreft de inbouw van de communicatieapparatuur.

verbindingRAM ondersteunt weginspecteurs Rijkswaterstaat met eigen track-and-trace voertuigsysteem