Rapport over 700MHz-breedbandbehoefte OOV-sector gepubliceerd

verbindingAlgemeen

Sinds eind januari loopt een consultatieronde met betrekking tot de Nota Mobiele Communicatie 2017. Doel van deze consultatie is het inwinnen van reacties van belanghebbenden, zodat de overheid een beeld krijgt of de doelstellingen en keuzes in de nota een bij de praktijk passend kader bieden, vooral als het om de uitgifte van vergunningen in de 700-, 1400- en 2100 MHz banden gaat. Aan de nota die ter inzage ligt is nu ook een onderzoeksrapport over de breedbandbehoefte voor de OOV-sector (Openbare Orde en Veiligheid) in de 700 MHz-band toegevoegd.

In de Nota Frequentiebeleid 2016 staat doelmatig frequentiebeleid centraal, maar bij de praktische invulling daarvan wordt vooral gekeken naar het borgen van publieke belangen en een efficiĆ«nt werkende markt, en de aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. Als het om mobiele telecommunicatiediensten gaat, zijn deze doelstellingen verder uitgewerkt in de Nota Mobiele Communicatie die het beleidskader geeft voor de uitgifte van frequenties in de 700-, 1400- en 2100 MHz-banden. De lopende consultatieronde betreft alle onderdelen van de nota; het is een ‘open’ consultatie zonder vooraf geformuleerde vragen.

Onderzoeksrapport
Inmiddels is aan de consultatiedocumenten een rapport toegevoegd dat is opgesteld door Stratix en waarin de breedbandbehoefte voor de OOV-sector (Openbare Orde en Veiligheid) in de
700 MHz-band in kaart is gebracht. De 700 MHz-band wordt nu nog voor omroep gebruikt, maar wordt in 2019 geveild voor gebruik in mobiele communicatie. Volgens de opstellers van het rapport is echter nog niet duidelijk welke OOV-applicaties in de nabije toekomst relevant zijn en hoe veel bandbreedte ze nodig zullen hebben. Wel kan de opkomst van op LTE-gebaseerde OOV-applicaties bu al worden voorspeld, een ontwikkeling die relevant is met betrekking tot de toewijzing van 700 MHz-spectrumtoewijzing omdat deze band zich goed leent voor dekking en capaciteit in LTE-netwerken.
In het rapport van Stratix staat een aantal aanbevelingen voor zowel de OOV-sector als het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zo zou de sector moeten bepalen welke mobiel-bandbreedtebehoefte er na 2020 – en later, na het einde van de levensduur van C2000 – zal ontstaan, en zou het ministerie moeten onderbouwen waarom eigen spectrum voor OVV-toepassingen nodig is. Het volledige rapport kan worden gedownload op de consultatie-webpagina voor de Nota Mobiele Communicatie 2017 (via de link onderaan op de betreffende pagina).

De consultatie met betrekking tot de Nota Mobiele Communicatie sluit op 10 maart 2017.

verbindingRapport over 700MHz-breedbandbehoefte OOV-sector gepubliceerd