Regeling extra vergunningen publieke mediadienst gepubliceerd

verbindingNieuws

 

Deze regeling treedt op 1 april 2015 in werking. In deze regeling wordt de zogenoemde “extra” frequentieruimte benoemd die momenteel is vergund aan de landelijke, regionale en lokale publieke media-instellingen.

 

Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan artikel 3.8 van de Telecommunicatiewet. Dit artikel bevat een wettelijke basis om bij ministeriële regeling regels vast te kunnen stellen met betrekking tot de verlening van extra vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte door publieke media-instellingen. “Extra” betekent in dit verband: in aanvulling op de vergunningen die op grond van artikel 3.7 van de Telecommunicatiewet moeten worden verleend voor het verwezenlijken van de publieke media-opdracht in de Mediawet 2008. Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de reeds bestaande situatie geformaliseerd. Er komt dus geen extra frequentieruimte bij en er vindt ook geen inperking plaats. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de regeling.

 

Klik hier voor de regeling.

verbindingRegeling extra vergunningen publieke mediadienst gepubliceerd