Rohill, Airbus, Frequentis en Leonardo ontwerpen nieuw pan-Europees communicatiesysteem voor hulpdiensten

verbindingAlgemeen

Airbus (Frankrijk), Frequentis (Oostenrijk), Leonardo (Italië) en Rohill (Nederland) gaan een nieuwe mobiel breedbandcommunicatiesysteem ontwerpen voor hulpdiensten in Europa. Dit zogenoemde Broadway-project moet in 2022 uitmonden in twee proefprojecten op het terrein. De raamcontracten zijn gisteren in Brussel ondertekend.

 

Momenteel hebben de Europese landen elk een verschillend systeem waarmee de hulpdiensten met elkaar communiceren. Sommige rampen of misdaden stoppen echter niet aan de landsgrenzen. Het BroadWay-project moet op termijn uitmonden in een systeem dat in heel Europa werkt.

In totaal nemen elf landen deel, maar het is de bedoeling om uiteindelijk nog breder te gaan. Vier consortia van leveranciers gaan nu elk hun benadering voorstellen. Hulpverleners uit alle disciplines zullen die oplossingen dan beoordelen, waarna uiteindelijk de twee beste consortia proefprojecten zullen mogen lanceren in 2022.

De vier consortia die de selectie haalden, zijn die rond Airbus (Frankrijk), Frequentis (Oostenrijk), Leonardo (Italië) en Rohill (Nederland). In het Airbus-consortium zit ook het Belgische telecombedrijf Proximus.

verbindingRohill, Airbus, Frequentis en Leonardo ontwerpen nieuw pan-Europees communicatiesysteem voor hulpdiensten