‘Social media vervangen 1-1-2 bij storing telefoonnetwerk’

verbindingAlgemeen

A view of Facebook's logo May 10, 2012 i

Als de telefoon het niet doet bij een noodsituatie, zal meer dan de helft van Nederland sociale media inzetten om nood- en hulpdiensten te benaderen. Dat blijkt uit onderzoek van VDMMP in samenwerking met het Rode Kruis.

Meer dan de zestig procent van de respondenten vindt dat ze hulpdiensten 24 uur 7 dagen in de week hun website en sociale media moeten monitoren om direct te kunnen reageren op hulpvragen. Deze verwachting neemt toe voor de situatie in 2020. In 2020 verwacht vier op de tien respondenten dat een melding via de sociale media net zo snel werkt als een melding via 1-1-2.

Een gemeentelijk YouTube-kanaal gebruiken als rampenzender in plaats van een rampenzender op tv of radio geeft diverse reacties. De betrouwbaarheid van de boodschap, (on)bekendheid per kanaal en doelgroep, bereikbaarheid en alerteren worden benoemd als aandachtspunten.

Vier op de tien respondenten heeft zelf een noodsituatie meegemaakt, waarbij TV en radio en de mobiele telefoon app vooral zijn gebruikt om informatie te krijgen. Familie/vrienden waren de voornaamste bron van informatie bij de noodsituatie.

De telefoon is meer populair dan sociale media om familie/vrienden op de hoogte te brengen van de situatie. Passief een bericht ontvangen over een incident, zoals NL-Alert, heeft de meeste voorkeur bij de respondenten. Minder dan de helft van de respondenten is van plan zelf berichten op sociale media te plaatsen bij incidenten.

verbinding‘Social media vervangen 1-1-2 bij storing telefoonnetwerk’