Start publieke consultatie van het ontwerpbesluit Nationaal FrequentiePlan 2014

verbindingNieuws

smilde

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 12 september 2014 loopt de publieke consultatie van het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan 2014 (NFP2014).

Het NFP2014 wordt de opvolger van het Nationaal FrequentiePlan 2005 (NFP2005).
Dit nieuwe NFP2014 is opgesteld in verband met meerdere aanleidingen, namelijk 1) ter implementatie van de Telecommunicatiewetswijziging in verband met de Nota Frequentiebeleid 2005, 2) ter implementatie van de besluiten van de Wereld Radio Conferentie gehouden in 2012 (WRC-12), 3) om de notatie van de frequentietabel meer technologieneutraal, merkenneutraal, consequenter en overzichtelijker te maken, 4) om vermeldingen (zoals data) te actualiseren en 5) ter codificatie van de tussentijdse NFP-wijzigingen die de afgelopen negen jaar aan de orde zijn geweest.

Het ontwerpbesluit is gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl/NFP2014_ontwerpbesluit

verbindingStart publieke consultatie van het ontwerpbesluit Nationaal FrequentiePlan 2014