Technische briefing C2000 voor de Tweede Kamer op 11 december

verbindingAlgemeen

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid krijgt een technische briefing over de migratie en het vervolgproces van C2000. De bijeenkomst, officieel ‘nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)’ gedoopt is besloten. De sessie duurt een uur.

 

De onderstaande personen zullen de commissie informeren over de stand van zaken:

– Paul Gelton, Directeur Veiligheidsregio’s, crisisbeheersing en meldkamer, voorzitter Stuurgroep Vernieuwing C2000, Ministerie van Justitie en Veiligheid

– Johan Peekstok, Programmamanager Implementatie Vernieuwing C2000, Ministerie van Justitie en Veiligheid

– Dimitri Gilissen, Coördinerend beleidsmedewerker Meldkamers, Crisiscommunicatie en Alerteren, Ministerie van Justitie en Veiligheid

– Jan van Loosbroek (directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking) namens de Nationale Politie

– Frans Schippers (Directeur Veiligheidsregio en Brandweercommandant Kennemerland) namens de Brandweer Nederland / de Veiligheidsregio’s

– John van Veenhuizen, Hoofd Cluster informatievoorziening, Koninklijke Marechaussee, Ministerie van Defensie

verbindingTechnische briefing C2000 voor de Tweede Kamer op 11 december