Tender opstelpunten C2000 uit

verbindingAlgemeen, c2000, Nieuws

c2000-antennes

Vandaag is de aanbesteding voor het bouwen van opstelpunten voor C2000 uitgegeven. Het gaat om het bouwen, aanpassen, verplaatsen en afbreken van opstelpunten.

 

Het is de intentie van de Aanbesteder zoveel mogelijk turn key in opdracht te geven met een aantal vastgestelde beslisen rapportagemomenten. Opdrachten voor het bouwen van een opstelpunt zullen altijd bij een hoofdaannemer in opdracht gegeven worden.

De opdrachten omvatten de volgende activiteiten: Het opleveren van de ontwerptekeningen; het opstellen van de offerte inclusief het bouw- en informatieplan en Veiligheid&Gezondheidsplan; verzorgen van de energieaanvraag; aanvragen benodigde vergunningen; het realiseren van het opstelpunt, het opleveren van ‘as-built’ documentatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de radioplanning en de integratie van het opstelpunt in het netwerk. Tevens is opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het C2000 netwerk. Uit hoofde van die verantwoordelijkheid zijn voor het onderhoud van de opstelpunten overeenkomsten gesloten ten behoeve van het onderhoud van de noodstroomvoorziening, de airco, bliksem-, overspannings-, aardingsbeveiliging- en elektrische installaties, antenne-installaties en onderhoud van binnen- en buitenkant van de sites incl. klein bouwkundig onderhoud.

 

C2000

Van de te contracteren leverancier wordt verlangd dat deze de benodigde apparatuur installeert volgens de voorschriften van de vigerende onderhoudsleveranciers van opdrachtgever, en ook overigens met de genoemde onderhoudsleveranciers samenwerkt om de onderhoudbaarheid van het geleverde te borgen. Daarnaast levert opdrachtgever zelf de radio-apparatuur aan die door opdrachtnemer geïnstalleerd en aangesloten dient te worden. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de integratie van deze apparatuur in het C2000 netwerk. De integratie valt buiten de scope van deze aanbesteding. Opdrachtgever verwacht van de te contracteren leverancier dat deze in staat zal zijn te “ontzorgen”. Daartoe zal een overeenkomst gesloten worden op basis van een resultaatverplichting.

Aanbesteder is voornemens deze aanbesteding eind mei/ begin juni 2015 te starten. Dit zal inhouden dat een (belangrijk) deel van de inschrijvingstermijn van de aanbesteding zal plaatsvinden gedurende de zomervakantie.

 

De tender is hier in te zien.

verbindingTender opstelpunten C2000 uit