Triopsys wint ICT-aanbesteding GMS Tilburg en Middelburg

verbindingAlgemeen

Triopsys mag de ICT-diensten voor Gemeenschappelijke Meldkamer Systemen (GMS) voor de meldkamers in Tilburg en Middelburg uitvoeren. De totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) is 500 000,00 euro.

 

Het gaat om beheer en onderhoud van de huidige systemen van de meldkamers, vanaf 1 januari 2018 tot eind 2019 en dienstverlening in verband met de overstap naar de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom vanaf eind 2019.

De gunning heeft plaatsgehad zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad. Desondanks claimt de overheidsdienst dat het een rechtmatige tender is. De regionale meldkamers in Tilburg en Middelburg (“GMK MWB en GMK Zeeland”) zijn volgens de aanbestedende partij namelijk onderdeel van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant respectievelijk Zeeland. Beide meldkamers beschikken over een eigen GMS, zijnde een complex ICT-systeem. Ieder ICT-systeem bestaat uit verschillende subsystemen, die onderling verbonden zijn. De 21 regionale meldkamers in Nederland worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (“LMO”) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. Eén van de tien meldkamerlocaties is Bergen op Zoom. Hier gaan de meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant op termijn samen.

 

Vertraging

De politie draagt zorg voor de inrichting van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. Oorspronkelijk was de overstap naar deze nieuwe locatie gepland per 2018, maar naar verwachting zal de overstap eerst eind 2019 / begin 2020 plaatsvinden. Door de vertraging van de oplevering van de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom, dienen de huidige ICT-systemen van de GMK MWB en GMK Zeeland langer te worden gebruikt en te worden onderhouden dan was voorzien. Om de overstap naar de nieuwe meldkamer mogelijk te maken is bovendien vereist dat de werkprocessen van Zeeland en MWB voor een goede overgang naar Bergen op Zoom afgestemd zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat sommige systemen (functionaliteiten) gecombineerd worden op één systeem. Op dit moment is nog onduidelijk wat de specificaties van het (door de politie na aanbesteding op te zetten) nieuwe systeem in Bergen op Zoom zullen zijn, zodat eveneens onduidelijk is wat technisch nodig is om voornoemde combinatie en aansluiting mogelijk te maken. De Veiligheidsregio’s Midden en West Brabant en Zeeland zijn om die reden nu niet in staat om de in verband met deze overstap benodigde ICT-diensten te specificeren.

Voor zowel de voortzetting van de huidige ICT-systemen als de overstap naar het nieuwe systeem in Bergen op Zoom geldt dat deze systemen te allen tijde gegarandeerd moeten functioneren, zodat de meldkamers bereikbaar zijn. Een storing of uitval in de ICT-systemen leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s.

TriOpsYs voert momenteel het onderhoud uit aan het ICT-systeem van de GMK MWB. De Veiligheidsregio’s Midden en West Brabant en Zeeland zijn ervan overtuigd dat TriOpsYs de enige partij is die beschikt over de kennis en kunde die nodig is om het huidige ICT-systeem van de GMK MWB tot eind 2019.

verbindingTriopsys wint ICT-aanbesteding GMS Tilburg en Middelburg