Twente omzeilt IBARC

verbindingAlgemeen, c2000, IBARC, Nieuws, Tetra

brandweer

De Veiligheidsregio Twente omzeilt het oordeel van de rechter in de IBARC-zaak. De brandweer koopt 400 portofoons die bedoeld zijn voor commandanten en zet ze in voor de manschappen.

In de aanbestedingszaak rond de IBARC oordeelde de rechter dat er wel portofoons mochten worden geleverd aan commandanten (de zogenoemde portofoons bevelvoerenden, perceel 4) maar niet aan manschappen (objectportofoons, perceel 1A).

Woordvoerder Frank Huizinga van Brandweer Nederland: “Er is voor ons geen verschil tussen bevelvoerenden of commandanten porto’s en manschappen portos’s. Wij kopen porto’s die voldoen aan de eisen die we er aan stellen voor zowel onderlinge communicatie als communicatie via C2000.”

Het gaat in totaal om 400 toestellen, met een gezamenlijke waarde van ongeveer 200.000 euro. “Wij vinden het lastig dat perceel 1 niet doorgaat maar nemen wel onze opgaven uit perceel 4 af. Hiermee spelen we een bulk portofoons vrij om uitval van portofoons op te kunnen vangen”, aldus Huizinga.

DMR

Opvallend is dat oorspronkelijk in de aanbesteding werd gevraagd om zogenoemde DMR-toestellen. Die zouden volgens de opstellers beter zijn dan andere technieken als Tetra en NXDN. De 400 nu aangeschafte toestellen zijn gebaseerd op Tetra. Nu voldoet Tetra volgens Huizinga. “We werken bij voorkeur met een type zoals we dat nu ook hebben.”

verbindingTwente omzeilt IBARC