Uitstel voorlopige gunning C2000

verbindingc2000, Nieuws

politie leiden.jpg

De voorlopige gunning van C2000 is uitgesteld tot 27 februari van dit jaar. Reden is dat het beoordelingsteam vanuit zorgvuldigheid extra tijd neemt om tot een gunningsadvies te komen.

De C2000-aanbesteding bestaat uit 4 Percelen. De aanbesteding is gericht op de vernieuwing van de hard- en software van alle drie de hoofdonderdelen van de bestaande C2000-Communicatieinfrastructuur, namelijk de T2000-Communicatieinfrastructuur (spraak), de P2000-Communicatieinfrastructuur en het radiobediensysteem, inclusief de levering van de beheersystemen en tooling die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. De vernieuwing dient zodanig te worden uitgevoerd dat per Perceel wordt voldaan aan alle eisen uit het programma van eisen en zoveel mogelijk aan de opgestelde wensen, die in de aanbestedingsfase aan de geselecteerde Deelnemers is verstrekt. Het aanbestedingsdossier heeft onder andere betrekking op criteria ten aanzien van functionaliteit, capaciteit, beschikbaarheid en dekking, beheercriteria en bepaalde (technische, juridische en/of financiƫle) randvoorwaarden.

 

verbindingUitstel voorlopige gunning C2000