Update II: Rerum Technics (voormalig Entropia Digital bv) verliest hoger beroep

verbindingAlgemeen

Rerum Technics (voormalig Entropia Digital bv) uitgesproken is ook in hoger beroep failliet verklaard. De Rotterdamse rechtbank oordeelde vorige week in het voordeel van eisers KPN en Tetraned.

 

Vorige maand oordeelde de Rotterdamse rechter al dat Rerum Technics niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen. Dit vonnis wordt nu bevestigd in hoger beroep. Het gaat om drie vorderingen van KPN. KPN heeft eerder drie procedures gevoerd bij de rechtbank Den Haag naar aanleiding van de ontbonden overeenkomsten Tetranetwerk, Semafonie en GVB. Rerum Technics werd toen veroordeeld tot het betalen van in totaal bijna zeven miljoen euro.

Het hof overweegt: “Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is naar voren gekomen dat Rerum na een ‘herpositionering’ in wezen niet meer is dan een doorgeefluik van bij KPN ingekochte diensten aan een aantal zustervennootschappen. Zij heeft geen personeel in dienst en is voor het voldoen van haar schulden afhankelijk van derden, zoals . zustervennootschappen en investeerders.”

Dit laatste is door zowel de curator als de bestuurder Vercruysse van Rerum ter zitting van het hof bevestigd. Desgevraagd heeft Vercruysse verklaard dat Rerum niet in staat is de vorderingen van KPN en TetraNed te voldoen zonder het activeren van investeerders. Het hof geeft aan dat Rerum weI over middelen beschikt – zo is er sprake van pallets met telecommunicatieapparatuur – maar dat deze middelen moeilijk liquide zijn te maken gezien het feit dat deze apparatuur gebruik maakt van een techniek die niet langer leidend is en van frequenties die binnenkort niet langer beschikbaar zullen zijn.

Philip Vercruysse, CEO van Entropia, blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt dat de dienstverlening van Entropia losstaat van het geschil. Over de pallets met telecommunicatieapparatuur zegt hij: “Rerum is eigenaar van diverse uitgefaseerde analoge en digitale (netwerk)apparatuur.”

 

[beeld Wikipedia/ Wikifrits]
verbindingUpdate II: Rerum Technics (voormalig Entropia Digital bv) verliest hoger beroep