Veel klachten over porto’s IBARC, toch wil werkgroep door uit angst voor rechtsgang KPN

verbindingAlgemeen

De werkgroep IBARC heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC), de officiële leiding van Brandweer Nederland, geadviseerd om – ondanks dat de portofoons met accessoires niet goed werken – door te gaan met leverancier KPN. Hoewel veel brandweerkorpsen klagen over de porto’s uit de gezamenlijk inkoop via IBARC, is de werkgroep IBARC vooral bang voor een juridische strijd met KPN.

 

Tijdens een presentatie op 22 maart van de werkgroep IBARC bleek dat er heel veel mis was met de communicatiemiddelen die de brandweer had aangeschaft. De gezamenlijke inkoop van radio’s en accessoires is een mislukking. Zo concludeert de werkgroep IBARC dat het geluid te zacht is en de spraakkwaliteit onvoldoende is bij gebruik van ademlucht. “Er zijn korpsen die tevreden zijn met de kwaliteit en er zijn korpsen die aangeven dat het onwerkbaar is”, schrijft de werkgroep.

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten (RBC). De 25 regionale brandweercommandanten vormen samen deze raad. De RBC heeft een dagelijks bestuur met een voorzitter en vijf programmaleiders.

 

Codec

KPN, die de apparatuur in de IBARC levert, heeft een verbetertraject aangeboden. Volgens de werkgroep IBARC is het aanbod van een portofoon met een boom-mike van MSA het beste. Een opvallende conclusie, aangezien in de aanbesteding nadrukkelijk is gesteld dat een boom-mike niet mag worden aangeboden. Ook opvallend is dat een portofoon die analoog is geprogrammeerd beter resultaat heeft. In de aanbesteding werd specifiek om DMR gevraagd.

Uit het voorstel van KPN blijkt dat regio’s die tevreden zijn, gebruik kunnen blijven maken van de huidige portofoon met boom-mike. Regio’s die ontevreden zijn, kunnen kiezen “om een portofoon met een betere codec met boom-mike te gebruiken (Tetra IBARC1).”

Tot slot heeft KPN ook een huur-aanbod voor regio’s die niet kunnen wachten. Volgens de werkgroep IBARC heeft KPN aangegeven mee te denken over de financiële afhandeling van de reeds aangekocht objectportofoons en accessoires bij de aankoop van Tetra-portofoons. Deze Tetra-portofoons komen uit een andere aanbesteding, die voor commandovoering.

 

Rechtsgang

De werkgroep IBARC biedt de RBC drie scenario’s. De eerste optie is het contract ontbinden en opnieuw aanbesteden. Ten tweede kan men gebruik maken van de bestaande overeenkomsten met KPN en een ander type porto inzetten. De laatste optie is het contract niet uitnutten. Het voorstel van de werkgroep IBARC aan de de RBC is om voor optie twee te kiezen: verder gaan met KPN.

De motivatie van de werkgroep is dat men met optie twee op korte termijn ‘een goed werkend product met zekerheid heeft’, schrijft de werkgroep. “Er is geen rechtsgang met KPN en verspilling van middelen. Geen kosten voor een nieuwe aanbesteding regionaal of landelijk. Korpsen die tevreden zijn kunnen de huidige porto blijven gebruiken met bijvoorbeeld de boom-mike. Korpsen die ontevreden zijn kunnen kiezen voor een portofoon met een betere codec die een factor drie duurder is.”

Optie 1 valt volgens de werkgroep af, omdat ingebrekestelling en ontbinding van het contract het risico heeft dat een proces ook kan worden verloren en zo tijd en geld wordt verspild. Negatief bij optie drie vreest de werkgroep een proces met KPN. “De gemaakte kosten van 1,6 miljoen euro kunnen niet worden verrekend.”

verbindingVeel klachten over porto’s IBARC, toch wil werkgroep door uit angst voor rechtsgang KPN