Veel zorgen over voortgang LMO en meldkamers

verbindingNieuws

De medewerkers in de meldkamers maken zich zorgen en ervaren veel onduidelijkheid over de transitie naar de landelijke meldkamer organisatie. Dat blijkt uit het rapport “Meldkamers” en voortgang LMO.

 

Deze week stuurde de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom het rapport ‘Meldkamers’ naar de minister. Daarin stond een inventarisatie van de huidige uitdagingen rond de meldkamers en de voortgang LMO. Uit de inventarisatie blijkt dat er nog flink wat onduidelijkheid is rond de meldkamers.

Zo zijn de gemeenschappelijke meldkamers zijn vooral ingericht op de uitvoering van de monodisciplinaire taken. De multidisciplinaire informatie-uitwisseling is daarbij ondergeschikt. Ook ervaren de centralisten en leidinggevenden van de meldkamers een capaciteitstekort voor het realiseren van de gewenste bezetting. Daarbij is sprake van terughoudendheid in het vervullen van vacatures.

Het ontbreekt in de meeste meldkamers aan sturing op het functioneren van de techniek met een bijbehorende adequate verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Aan het onderwerp beheer worden over het geheel weinig specifieke doelen en eisen gesteld met daaruit voortvloeiende sturing. Het risicobeheer, de bedrijfscontinuïteit en ICT-weerbaarheid is in veel meldkamers een aandachtspunt. De meldkamers zijn daardoor beperkt in het voorkomen van uitval of in het organiseren van een adequate uitwijk.

Ten slotte maken de medewerkers in de meldkamers zich zorgen over de transitie naar de landelijke meldkamer organisatie. Uit de inventarisatie naar de aandachtspunten die de meldkamers zelf ervaren bleek dat het personeel veel zorgen heeft en dat er veel vragen leven over de transitie naar de nieuwe meldkamer organisatie. Veel punten zijn herkenbaar uit onderzoeken naar eerdere transities en samenvoegingen.

Het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet in deze punten juist een bevestiging dat er meer gecentraliseerd moet gaan worden. Minister Van der Steur: “De Inspectie en het Agentschap Telecom bevestigen, ten aanzien van de regionale meldkamers, het bestaande beeld van een zeer divers georganiseerd landschap met een aantal zwakke plekken. Daarmee bevestigt de Inspectie tegelijkertijd de ingezette koers. Vrijwel alle conclusies een aanbevelingen zijn terug te voeren op twee fundamenteel zwakke plekken in de huidige organisatie van meldkamers: diversiteit en gebrek aan robuustheid. De diversiteit binnen en tussen meldkamers vormt een belangrijk obstakel in samenwerking, informatie-uitwisseling en voorzieningen voor overloop of uitwijk. Daarom is het belangrijk om werkprocessen te standaardiseren en om alle meldkamers op een robuust schaalniveau te brengen.”

verbindingVeel zorgen over voortgang LMO en meldkamers