Vergunningen digitale radio verleend

verbindingAlgemeen

Gebouw_Agentschap_Telecom_Groningen

Agentschap Telecom heeft dertig vergunningen verleend voor digitale radio. Het gaat om de verdeling van resterende frequentieruimte van de bovenregionale kavel. Vergunninghouders voor middengolf en niet-landelijke commerciële FM kwamen hiervoor in aanmerking.

Op vrijdag 11 september zijn de besluiten de deur uitgegaan. Alleen niet-landelijke commerciële FM-omroepen en middengolf-omroepen kwamen voor een vergunning in aanmerking. Dit conform het Nationaal Frequentieplan en de Regeling restcapaciteit bovenregionale kavel. De aanvraagtermijn is gestart op 10 augustus en liep af op 24 augustus.

In totaal zijn dertig vergunningen verleend. In dit overzicht staat welke vergunninghouders voor welke allotments een vergunning hebben gekregen. Een geografische weergave van de allotments staat op de allotmentkaart. Na deze restverdeling zijn er nog vier capaciteitseenheden beschikbaar in allotment 9D-Z. Vergunninghouders die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen vanaf 1 december 2015 een aanvraag indienen bij Agentschap Telecom. Ook deze capaciteitseenheden worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

 

verbindingVergunningen digitale radio verleend