Verlengbaarheidsbesluit 2100 MHz-vergunningen gepubliceerd

verbindingNieuws

Staatscourant

Op 16 december jl. is het definitieve verlengbaarheidsbesluit van de 2.100 MHz vergunningen gepubliceerd in de Staatscourant. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-35958.html. Met dit besluit worden de vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte in de 2.100 MHz-band verlengbaar gemaakt met een periode van vier jaar, namelijk tot 1 januari 2021.

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. DGETM-TM / 14200794, tot verlengbaarheid van de vergunningen voor de frequenties in de 2.100 MHz-band (Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014). De vergunningen, genoemd in kolom 1 van tabel 1, zijn verlengbaar om redenen van algemeen maatschappelijk en economisch belang als bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel a, van het Frequentiebesluit 2013. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verlengd voor een vaste periode die aanvangt op 1 januari 2017 en loopt tot en met 31 december 2020. In afwijking van het eerste lid zijn de vergunningen, genoemd in kolom 1 van tabel 1, en onverminderd artikel 2, niet verlengbaar voor wat betreft het ongepaarde spectrum genoemd in de bijlage van die vergunningen.

 

verbindingVerlengbaarheidsbesluit 2100 MHz-vergunningen gepubliceerd