Veron actief bij voorbereiding WRC

verbindingAlgemeen

Veron

VERON stelt zich actief op bij de voorbereidingen op de World Radiocommunication Conference (WRC). De nationale vereniging van zendamateurs nam afgelopen week deel aan een vergadering van de Nationale Voorbereidings Commissie (NVC), zo meldt de vereniging op haar website. Deze commissie stelt in een zogenaamd “Dynamisch Document” het voorlopige Nederlandse standpunt op met betrekking tot de agendapunten van de WRC. Het document vormt dé instructie voor de Nederlandse delegatie, die in november van dit jaar aan de conferentie in Genève zal deelnemen. VERON is in de Nederlandse delegatie vertegenwoordigd.

Op de World Radiocommunication Conference wordt onder meer het internationale Radioreglement gewijzigd, waarin internationale afspraken rondom het frequentiegebruik worden gemaakt en herzien. VERON heeft een voorstel gedaan voor harmonisatie van de 160-meter band. De verwachting is dat dit voorstel internationaal gezien op veel bijstand kan rekenen. Bij goedkeuring van dit voorstel door de WRC, kan gestart worden met de harmonisatie van de 160-meter band die momenteel van 1.810 tot 1,880 kHz loopt. VERON stelt voor om de band te laten lopen van 1,800 tot 2,000 kHz om zo internationaal beter aansluiting te vinden.

Bandbreedte

Andere onderwerpen die voor de zendamateurs van belang zijn, zijn de groeiende behoefte van de telecomsector aan bandbreedte en frequentiespectrum, toewijzing van de 60-meter band en de groeiende behoefte aan grotere bandbreedtes voor ‘Earth exploration-satellites’.
De World Radio Conference wordt gehouden van 2 tot en met 27 november en vindt plaats in Genève. Namens VERON zal Bram van den Berg (PB0AOK) voor vertegenwoordiging zorgen. Ook oud vice-voorzitter Hans Blondeel Timmerman (PB2T) is aanwezig als expert namens de IARU (International Amateur Radio Union).

verbindingVeron actief bij voorbereiding WRC