Vertraging oplevering C2000

verbindingc2000

De oplevering van het nieuwe C2000-netwerk heeft een onbekende vertraging opgelopen. Dit komt vanwege een nieuwe testinstantie. Deze instantie denk dat de huidige geplande opleverdatum van testwerkzaamheden niet realistisch is. Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

 

De minister verwacht wel dat het C2000-netwerk nog in 2017 gereed is. De oorspronkelijke planning ging uit van maart volgend jaar. De oorzaak is dat de testinstantie waarmee aanvankelijk werd gewerkt, niet voldeed. De overeenkomst met die testinstantie is ontbonden. De nieuwe testinstantie is daardoor begonnen met een achterstand van ongeveer 5 maanden.

Minister Van der Steur: “De testinstantie zal bij de vernieuwing van C2000 proactief en kritisch toetsen of de implementatie en oplevering voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomsten met de leveranciers. De nieuwe testinstantie is voortvarend aan de slag gegaan met de oorspronkelijke test- en verificatiestrategie. Op basis hiervan heeft deze echter aangegeven dat een migratie op de oorspronkelijk gekozen streefdatum in maart 2017 onvoldoende ruimte biedt voor een gedegen en zorgvuldig testtraject. De nieuwe testinstantie acht de huidige geplande opleverdatum van testwerkzaamheden niet realistisch.”

 

Acceptatie

Ook leveren de meldkamers vertraging op. De minister: “Bij de aanbesteding is voorzien dat standaard apparatuur op de meldtafels van de meldkamers wordt geleverd. Bij de start van de implementatie is een impactanalyse van alle meldkamers gemaakt. Daarbij is een grotere diversiteit geconstateerd in het gebruik van de apparatuur in de meldkamers dan bij de aanbesteding voorzien. Om de nieuwe apparatuur van het vernieuwde C2000 te kunnen gebruiken in alle huidige meldkamers en op de toekomstige standaard werkplek van de Landelijke Meldkamer Organisatie is extra tijd nodig.”

Uiteindelijk zal het programma IVC in overleg met alle betrokken partijen binnenkort met een nieuwe planning komen. Voor de acceptatie en werking van het vernieuwde C2000-systeem hecht de minister zeer aan de geschiktheid van de apparatuur voor de meldkamers/gebruikers en het professionele oordeel van de externe testinstantie. “Daarom heb ik het programma IVC verzocht in afstemming met politie, brandweer, ambulancediensten, het ministerie van Defensie en de meldkamers te komen tot een realistische en verantwoorde planning van de migratie na maart 2017.”

verbindingVertraging oplevering C2000