Vijfde uitstel IBARC ‘heel raar’

verbindingc2000, IBARC, LTE, Nieuws, Tetra

 

Deze week werd bekend dat de uitspraak rond de IBARC weer is uitgesteld.
Voor de vijfde keer is het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch niet tot een arrest gekomen. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

“Het wekt verwondering dat een arrest in een spoedappel vijf keer wordt uitgesteld”, zegt Pieter Kuypers. Hij is bijzonder hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij advocaat en partner met als expertise Europees en Mededingingsrecht bij AKD advocaten.
“Vijf keer achter elkaar twee weken uitstel is heel raar. Zeker als het een zogenaamd spoedappel is, wat bij aanbestedingsgeschillen gebruikelijk is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.” Over de reden van het uitstel kan Kuypers geen uitspraken doen. “Soms heeft uitstel een vreemde oorzaak. Juridisch zou een zaak nog veel langer uitgesteld kunnen worden, daar kun je als partij weinig aan doen. Bijvoorbeeld als een raadsheer tijdelijk uitgevallen is of als er intern nog geen consensus is over de beoordeling van de zaak. Dan loopt een zaak vanzelfsprekend uit. Maar uiteindelijk moeten de raadsheren er uit komen en zal er een arrest komen.”

Volgens het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is de zaak onder de rechter en wordt er volop aan gewerkt. Het hof streeft ernaar om op korte termijn uitspraak te doen.

Perceel
In de IBARC zaak van JVC/Kenwood (en Abiom/Sepura) versus de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat het om de levering van portofonie aan diverse veiligheidsregio’s. Eind mei oordeelde de rechter dat de aanbesteding van perceel 1, wat betreft objectportofoons, niet mocht doorgaan. Perceel 2 (Perceel 2a en 2b: Tetra C2000 mobilofoons(a) en bedienterminal daarvoor(b)) mocht wel doorgang vinden, net als perceel 4.
Perceel 4 betrof Tetra C2000-portofoons. De fout in het dictum heeft verregaande consequenties voor het eerdere oordeel. De rechter past daarom het eerdere oordeel aan. Perceel 1, dat zou moeten worden gestaakt, hoeft nu niet meer te worden gestaakt. Perceel 2A en 2B, die eerder gewoon mochten doorgaan, moeten nu worden gestaakt. Het oordeel over perceel 4 blijft hetzelfde, die mag doorgaan.
De rechter heeft daarna het eerdere vonnis gewijzigd. Dit naar aanleiding van fouten in het eerdere vonnis. Als gevolg hiervan gaat perceel 1 wel door en perceel 2A en 2B niet, in tegenstelling tot een eerder vonnis.
Aanleiding is een fout in het dictum, het deel van een vonnis dat de eigenlijke uitspraak inhoudt. Na een overweging over de aanschaf van portofoons wordt in het dictum vervolgens een beslissing gegeven over mobilofoons.

verbindingVijfde uitstel IBARC ‘heel raar’