V&J reageert op fraude-aantijgingen bij aanbestedingen

verbindingLTE, Nieuws

vJ

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla vorige week de onafhankelijke Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingeschakeld om te kijken of bij de inkoop fraude is gepleegd. Ook is het ministerie een intern integriteitsonderzoek gestart.

Zembla heeft zowel aan het ministerie van V&J als aan Defensie informatie overlegd waaruit fraude zou blijken. Het gaat om een e-mailwisseling tussen een oud-reservist van Defensie en zijn huidige werkgever, een ICT-dienstverlener waarmee Defensie zaken doet.

Het ministerie van V&J heeft de e-mailcorrespondentie met betrekking tot de ICT-dienstverlener overgedragen aan de ACM, om na te gaan of het mededingingsrecht is geschonden. Tevens doet het ministerie intern onderzoek. Als sprake is van een vermoeden van schending van de geheimhoudingsplicht door medewerkers zal daarvan aangifte worden gedaan, zo schrijven de ministers Hennis-Plasschaert en Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer.

Door het ministerie van Defensie is inmiddels aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie tegen de oud-medewerker, omdat deze mogelijk zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Het OM beziet nu of een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld.

verbindingV&J reageert op fraude-aantijgingen bij aanbestedingen