Voldoende spectrum beschikbaar voor Internet of Things toepassingen

verbindingAlgemeen

Nederland heeft de komende jaren nog voldoende spectrum om aan de verwachte vraag voor draadloze IoT toepassingen onder de 1GHz te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van Dialogic in opdracht van Agentschap Telecom.

 

In het onderzoek is door Dialogic de huidige en toekomstige impact van draadloze Internet of Things apparaten op het radiospectrum geanalyseerd. Gerard Kuipers, adviseur strategie bij Agentschap Telecom: “De toename van IoT apparaten is een disruptieve ontwikkeling. We verwachten dat het veel impact op de maatschappij gaat hebben. Straks zijn we afhankelijk van de juiste werking van sensoren in bijvoorbeeld smart cities. Er ontstaat daarmee ook een afhankelijkheid. Het is juist daarom van belang om vroegtijdig in kaart te brengen of er onder andere additioneel spectrum moet worden gereserveerd voor de ons nu bekende systemen en hoe we IoT ontwikkelingen kunnen monitoren.’’ Op deze vragen heeft dit onderzoek antwoord gegeven.

In 2024 zullen in Nederland tussen de 8,6 en 52,1 miljoen Low-Power Wide Area (LPWA) Internet of Things apparaten zijn. Het merendeel van deze apparaten zal in de agribusiness en smart-building categorieën worden gebruikt. Voorbeelden van IoT toepassingen zijn land en livestock monitoring, gas en watermeters, rookmelders en witgoed met radioapparatuur, maar ook een sensornetwerk die op afstand de conditie van dijken monitort.

 

Competitie

De verwachting is dat er een sterke competitie gaat ontstaan tussen gelicenseerde en ongelicenseerde technologieën. De prijs van devices, time-to-market, (Europese en landelijke) dekking, en betrouwbaarheid en veiligheid zullen belangrijke twistpunten zijn. Ook is de verwachting dat verschillende technologieën voor ongelicenseerde Low-Power Wide Area (LPWA) toepassingen zoals LoRaWAN, SigFox en The Things Network naast elkaar blijven bestaan.

De uitrol van gelicenseerde LPWA IoT-connectiviteit zal naar verwachting geleidelijk verlopen. De LTE Cat M1 en de LTE Cat NB1 (NB-IoT) standaarden voorzien in goede mogelijkheden voor power control en gelijktijdige toegang. Deze netwerken lopen bij gelijktijdig gebruik voorlopig niet tegen knelpunten aan. Voor technologieën in ongelicenceerd spectrum verwachten we die wel.

 

Begin

Het onderzoek laat zien dat er de komende jaren voldoende spectrum beschikbaar is om aan de verwachte vraag voor draadloze IoT-connectiviteit onder de 1Ghz te voldoen. Binnen het LTE netwerk zijn er voor de telecomproviders mogelijkheden om vraag en aanbod van beschikbaar spectrum op elkaar af te stemmen. Naarmate er meer vraag is kan er meer LTE-spectrum worden ingezet. Voor netwerken voor ongelicenseerde toepassingen zal dit lastiger kunnen zijn. Deze IoT netwerken moeten hun communicatie / beschikbare frequenties mogelijk efficiënter gaan inrichten.

Gerard Kuipers: “We staan nog aan het begin van de ontwikkeling van IoT. De markt moet zijn werk doen. Agentschap Telecom zal de ontwikkelingen monitoren, dat kan deels met bestaande instrumenten, maar het agentschap denkt ook aan nieuwe vormen van monitoring waarbij de inzichten en kennis van de marktpartijen wordt betrokken. Hierdoor kan bijvoorbeeld in afstemming met de markt bijsturing plaatsvinden. Doel is uiteindelijk dat nu en in de toekomst IoT goed zal blijven werken, ook bij een sterke toename van het aantal apparaten en toepassingen.’’

verbindingVoldoende spectrum beschikbaar voor Internet of Things toepassingen