Vonnis rechter: Entropia moet ruim 6,3 miljoen euro betalen aan KPN

verbindingAlgemeen

Entropia moet KPN binnen twee weken 6.309.793,43 euro betalen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd vonnis van de rechtbank in Den Haag. In april werd al geoordeeld dat Entropia verloren had tegen KPN, maar alleen de hoogte van de schadevergoeding was toen nog onbekend.

KPN vorderde toen in totaal meer dan 13 miljoen euro. Daarin is de rechter niet meegegaan, omdat niet alle eisen van KPN rechtstreeks te koppelen waren aan kosten die werden gemaakt vanwege Entropia. Op het gebied van het Tetra-netwerk veroordeelt de rechter Entropia bedrag van € 4.030.252,31, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 22 juni 2015 tot de dag van volledige voldoening. Wat betreft het conflict over de overeenkomst Semafonie moet Entropia € 306.544,57 inclusief btw aan KPN voldoen. Met betrekking tot de overeenkomst over de aanleg van het GVB wijst de rechter een schadevergoeding van € 1.934.956,43 toe. Daarnaast zijn er kleinere posten, zoals proceskosten.Opvallend is dat de rechter het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaart. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad houdt in dat eventuele rechtsmiddelen tegen een vonnis de tenuitvoerlegging van het vonnis niet opschorten. In dit voorbeeld betekent dat de gedaagde ook al zou hij hoger beroep tegen dat vonnis hebben ingesteld, al door de eiser gedwongen kan worden te betalen. Zonder de uitvoerbaarverklaring bij voorraad zou de gedaagde door het instellen van een hoger beroep pas hoeven te betalen nadat de rechter in hoger beroep heeft beslist.

De betrokkenen wordt zo snel mogelijk om een reactie gevraagd.

 

Meer informatie in het volgende nummer van Verbinding
 

verbindingVonnis rechter: Entropia moet ruim 6,3 miljoen euro betalen aan KPN