Weer onrust over porto-tender ARC3

verbindingAlgemeen

Er is weer onrust ontstaan rond de aanbesteding van politieportofoons, de zogenoemde ARC3. Sommige aanbieders claimen dat de aanbesteding op een merk is toegeschreven. Dat blijkt uit vragen en antwoorden in de derde Nota van inlichtingen rond de aanbesteding. De politie ontkent dit en vindt dat aanbieders al sinds 2017 op de hoogte zijn van wensen en eisen.

 

In de Nota van inlichtingen van de ARC3 (Aanbesteding Randapparatuur C2000) is een aantal partijen cynisch. “Politie zal vast weer antwoorden dat er nog geen aanbieding is ontvangen, maar toch willen wij vernemen dat hier wel echt een eerlijke kansverdeling wordt geboden?”, vraagt een van de indienders.

Een andere indiener stelt: “Ons inziens, en dit is mede gestaafd uit diepgaande onderzoeken in de markt, wordt de door u gepubliceerde aanbesteding weer volledig op 1 merk toegeschreven. Dit is het enige merk dat de volledige 1000 punten zal weten te behalen op basis van de door u gestelde eisen en wensen. Binnen het EMVI model is dit alleen te compenseren met een belachelijk lage prijs. Het maximale wat de markt hierop kan aanbieden is een zeer uitgeklede portofoon zonder enkele ingebouwde noviteiten of belangrijke zaken waarmee wij de Politie beter kunnen voorzien van de juiste middelen waardoor de veiligheid beter gewaarborgd wordt. Hiernaast is het zeer verontrustend te vernemen dat door de eenzijdige gunningen er een zeer schadelijke monopolie is gecreëerd. Dit is slecht voor marktbewegingen zoals prijswerking, maar zeker ook op het gebied van innovatie.”

De politie geeft aan dat er geen aanwijzing is dat er geen level playing field zou zijn. In algemene zin merkt de politie op dat het hier gaat om wensen en niet om eisen, zodat om die reden er al geen sprake van kan zijn dat zou worden toegeschreven naar een merk portofoon, zoals in de vraag wordt gesuggereerd. Bovendien merkt de politie in algemene zin op dat het gunningscriterium niet alleen uit kwaliteit, maar ook uit de prijs bestaat, zodat de scores voor de wensen geenszins doorslaggevend hoeven te zijn.

De politie antwoordt dat “de dertien wensen reeds bekend waren bij de marktpartijen met wie een raamovereenkomst ARC2 (de voorganger van ARC3, red.) sinds april 2017 is gesloten. In ieder geval deze marktpartijen (resellers) inclusief de fabrikanten van de portofoons en de accessoires die door de resellers geleverd worden, moeten dus sinds april 2017 geacht worden op de hoogte te zijn geweest van de behoefte van de politie. Er zijn sindsdien geen nieuwe fabrikanten tot deze markt toegetreden. Mocht het al zo zijn dat de behoefte van de Politie niet volledig aansluit bij de op dit moment door de fabrikanten leverbare portofoons en/of accessoires, dan hebben de fabrikanten in ieder geval sinds april 2017 de tijd gehad om hun producten aan de behoefte van de politie aan te passen en er kennelijk voor gekozen (hetgeen hen uiteraard vrij staat) dat niet te doen.”

verbindingWeer onrust over porto-tender ARC3